A megújulóenergetikai társaság árbevételét több mint 15, EBITDA-ját közel 71 százalékkal növelte az előző év hasonló időszakához képest

 

A megújulóenergetikai társaság árbevételét több mint 15, EBITDA-ját közel 71 százalékkal növelte az előző év hasonló időszakához képest

 

Dinamikus növekedést produkált az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 2013 első kilenc hónapjában is, úgy árbevétel, mint EBITDA szempontjából. A megújuló alapú villamosenergia-termelésre és áramértékesítésre fókuszáló, tőzsdén jegyzett társaság konszolidált szinten 4,5 milliárd forintos árbevételt ért el az idei év első három negyedévében, EBITDA-szintű eredménye pedig 524 millió forintra rúgott. Előbbi több mint 15, utóbbi pedig közel 71 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A társaság eredményességét új, időjárásfüggő termelőkapacitások vásárlásával, illetve a villamosenergia-értékesítési üzletág erősítésével biztosította.

 

Az ALTEO Csoport a jelenlegi nehezebb iparági környezetben is dinamikus növekedést produkált az idei év első három negyedévében: a csoport konszolidált árbevétele 4,5 milliárd forint körül volt, ami 15,1 százalékos növekedést jelent 2012 hasonló időszakához képest. A csoport EBITDA-szintű eredménye pedig 524 millió forintot tett ki. Ez 70,8 százalékkal több, mint a tavalyi érték.

 

„A siker záloga az a stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hatékonyan üzemeltetett energetikai portfólió, amely elsősorban a megújuló energiaforrások kiaknázására épül. Ezt egészíti ki a vállalat villamosenergia-értékesítő üzletága, amely már most rendelkezik az idei évit több mint 25 százalékkal meghaladó fogyasztói szerződésállománnyal" – kommentálta a számokat ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. A cégcsoport továbbra is főként a kkv-szektorra koncentrálja kereskedelmi tevékenységét.

 

2013 első három negyedévében az ALTEO Csoport árbevétele megközelítette a 4,5 milliárd forintot, amely az előző év azonos időszakához képest 15 százalék feletti növekedést jelent. Az árbevételnek a tevékenységek közötti megoszlása azonban lényegesen eltér, főként a szélerőművek csoportba kerülése, valamint a győri és soproni erőművek villamosenergia-termelésének külső fél felé történő értékesítése miatt. Ennek köszönhető, hogy az energiatermelés részesedése jelentősen (7 százalékról 24 százalékra) megnőtt a tavalyi részarányhoz képest, amikor a villamosenergia-kereskedelmi árbevétel arányát növelve csoporton belül értékesítették az áramot. Ennek köszönhetően 2013-ban az energiakereskedelem részaránya csökkent az árbevételben.

 

A közvetlen ráfordítások összege az árbevétel növekedési ütemével szinte teljesen megegyező mértékben emelkedett, így a Csoport bruttó eredménye is 15%-ot meghaladó mértékben nőtt. A közvetlen ráfordításokon belül a legnagyobb aránnyal a tüzelőanyagok költsége jellemezhető (45 százalék), ezt követi a továbbértékesítési céllal beszerzett villamos energia 35 százalékos aránya.

 

A közvetett ráfordításokon belül ugyanakkor a Csoport további hatékonyságjavulást ért el, az adminisztratív ráfordításokat sikerült 3,5%-kal csökkenteni a tavalyi év első három negyedévének adatához képest. A megtett költségcsökkentési, takarékossági lépéseknek, továbbá annak köszönhetően, hogy az energiatermelésen belül jelentősen nőtt a magasabb EBITDA fedezeti hányadú szélenergia termelés, a Csoport konszolidált EBITDA-ja 70,8%-kal magasabb értéket mutat, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

 

A jelentősen javuló EBITDA szintű eredmény ellenére a csoport az adózás előtti eredmény szintjén veszteséget mutatott ki, ami elsődlegesen tényleges pénzkiadást nem jelentő költségekre vezethető vissza. Ezek közül az aktív befektetési tevékenység eredményeként jelentősen emelkedő amortizáció mellett elsődlegesen a pénzügyi eredményben jelentkező, a devizában felvett hitelekkel kapcsolatban elkönyvelt, ugyanakkor pénzben nem realizált árfolyamveszteség emelendő ki. A Csoport hosszú lejáratú hitelállományán belül kedvezőtlenül érintette a devizában nyilvántartott hitelek értékét a forint-euró árfolyam változása – a tavalyi év végi 291,3-as HUF/EUR árfolyamról szeptember végén ezeket 298,5 HUF/EUR árfolyamra kellett értékelni. Ez az aktuális időszakban 73 millió forint, pénzben nem realizált átértékelési veszteséget okozott; míg egy évvel ezelőtt ezen a soron 131 millió forintos, ugyancsak pénzben nem realizált átértékelési nyereség szerepelt Az erőteljes befektetési tevékenység miatt növekvő beruházási projekthitel állomány ellenére a kamatkiadások összességében nem emelkedtek számottevően a megelőző időszaki értékhez képest, elsősorban az irányadó kamatok kedvező változásának köszönhetően.

 

Az ALTEO a jövőben is dinamikus növekedést tervez. „A társaság eddig is jelentős mértékben, de körültekintően bővítette megújuló alapú portfólióját. Ezt a növekedést kívánjuk továbbvinni a jövőben is, ehhez keressük a jó megtérülést biztosító, stabil projekteket. Ennek része volt a törökszentmiklósi szélerőmű megvásárlása, illetve a kecskeméti napelemes fejlesztés elindítása is, amellyel az időjárásfüggő megújulóenergia-termelés másik nagy területére is beléptünk" – foglalta össze az elmúlt kilenc hónap történéseit Ifj. Chikán Attila.

 

A vállalatcsoport stratégiai céljait kiemelve a vezérigazgató elmondta: stratégiai céljuk, hogy energetikai befektetőként mind az energiatermelés, mind az energiakereskedelem területén diverzifikált portfóliót építsenek ki. „A villamosenergia-kereskedelem továbbra is az ALTEO tevékenységi körének fontos eleme, amelyben még a fokozódó piaci verseny mellett is számos kiaknázható piaci lehetőség rejlik, ezért számítunk a jövő évben a megszokottnál nagyobb mértékű növekedésre ennek az üzletágnak a tekintetében" – mutatott rá az energiakereskedelemben rejlő középtávú lehetőségekre.

 

Az ALTEO Nyrt. főbb IFRS szerinti, konszolidált eredményszámai:

(2013. első három negyedév, millió forint)

 

2013.09.30-ával végződő 270 nap

2012.09.30-ával végződő 270 nap

VÁLTOZÁS (%)

ÁRBEVÉTEL

4 464

3 880

+15,1%

BRUTTÓ EREDMÉNY

621

539

+15,3%

EBITDA

524

307

+70,8%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-129

157

-182,3%