2023.február.07. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

AZ ERICSSON HARMADIK NEGYEDÉVES EREDMÉNYEI

8 perc olvasás
  <span class="inline inline-left"><a href="/node/44602"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/Image1_289.thumbnail.jpg" border="0" width="81" height="100" /></a></span> <p> „A vállalatcsoport árbevétele a negyedév során 2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest pedig szinte egyenletes volt; az erős svéd korona negatív hatása mellett" - nyilatkozata Hans Vestberg, az Ericsson (NASDAQ:ERIC) elnök-vezérigazgatója. „A negyedévben az összehasonlítható egységek árbevétele, korrigálva a valutaárfolyamok változásának hatásával és a kockázatok elleni biztosítás (hedging) értékével, 5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

  image1 289.thumbnail

 „A vállalatcsoport árbevétele a negyedév során 2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest pedig szinte egyenletes volt; az erős svéd korona negatív hatása mellett" – nyilatkozata Hans Vestberg, az Ericsson (NASDAQ:ERIC) elnök-vezérigazgatója. „A negyedévben az összehasonlítható egységek árbevétele, korrigálva a valutaárfolyamok változásának hatásával és a kockázatok elleni biztosítás (hedging) értékével, 5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

  image1 289.thumbnail

 „A vállalatcsoport árbevétele a negyedév során 2%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest pedig szinte egyenletes volt; az erős svéd korona negatív hatása mellett" – nyilatkozata Hans Vestberg, az Ericsson (NASDAQ:ERIC) elnök-vezérigazgatója. „A negyedévben az összehasonlítható egységek árbevétele, korrigálva a valutaárfolyamok változásának hatásával és a kockázatok elleni biztosítás (hedging) értékével, 5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A Hálózatok üzletág árbevétele 6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest; folytatódó átmenet mellett a hangátviteliről az adatátviteli tevékenységre. A Globális szolgáltatások üzletág árbevétele 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, és az összes árbevétel mintegy 40%-át teszi ki. Helyi valutában számítva a Professzionális szolgáltatások üzletág árbevétele 10%-os növekedést mutat. A Multimédia üzletág árbevétele 31%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az elsődleges prioritás továbbra is az iparágban tapasztalható alkatrészhiány és az ellátási lánc szűk keresztmetszetei hatásainak mérséklése volt. A helyzet fokozatosan javult a negyedév során, azonban még mindig kihívást jelent a mobil szélessáv iránti igény teljes körű kielégítése. Míg az ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek problémája megoldódott, az egész iparágra jellemző alkatrészhiány továbbra is tapasztalható.

A nettó eredmény az előző év azonos időszakához és az előző negyedévhez képest egyaránt javult. Ez főleg az üzemi eredmények javulásának, a Sony Ericsson vállalatból származó bevételnek és az alacsonyabb átszervezési költségeknek köszönhető. Ugyanakkor erőteljes pénzeszköz-változás (12,7 milliárd svéd korona) jellemezte a negyedévet.

A negyedév során a mobil szélessáv területe tovább növekedett, különösen Észak-Amerikában és Japánban. Kínában visszatért az igény a 2G-kapacitásbővítések iránt a negyedévben. Indiában fokozatosan növekedtek a 2G-szállítások, és a 3G-szállítóválasztást illetően megőriztük piaci részesedésünket. Nyugat-Európában a növekedés még mindig lassú, habár elnyertük első modernizációs szerződéseinket. A többi piacon lassú fejlődés figyelhető meg; a hálózatüzemeltetők továbbra is óvatosan állnak a beruházásokhoz. Az egész világra jellemző, hogy a hálózatüzemeltetők még mindig az üzemeltetési költségek csökkentésére és a tevékenységek kihelyezésére összpontosítanak.

Folytatódó növekedési lehetőségeket látunk a piacon, és technológiai vezető szerepünk, nagyságrendi előnyünk, globális jelenlétünk és képzett alkalmazottaink együttes erőssége a legjelentősebb vagyonunk" – mondta végezetül Hans Vestberg.

 

Harmadik negyedév

Második negyedév

Kilenc hónap

milliárd SEK

2010

2009

Változás

2010

Változás

2010

2009

Változás

Nettó árbevétel

47,5

46,4

2%

48,0

-1%

140,6

148,1

-5%

Bruttó árrés

39%

36%

39%

39%

36%

EBITA-árrés a vegyes vállalatok nélkül1)

16%

14%

14%

14%

13%

Üzemi eredmény a vegyes vállalatok nélkül

6,2

5,5

14%

5,3

16%

16,1

17,1

-6%

Üzemi árrés a vegyes vállalatok nélkül

13%

12%

11%

11%

12%

Az Ericsson részesedése a vegyes vállalatok hozamából

0,0

-1,5

-0,1

-0,4

-5,6

Eredmény a pénzügyi műveletekkel együtt

6,1

4,0

52%

5,1

20%

15,2

12,2

25%

Nettó eredmény

3,6

0,8

360%

2,0

75%

6,9

3,4

101%

EPS hígított, SEK

1,14

0,25

356%

0,58

97%

2,12

1,05

102%

Korrigált pénzeszköz-változás2)

12,7

6,9

-2,0

13,7

15,1

Tevékenységekből származó pénzeszköz változás

11,8

5,7

-2,7

11,4

12,0

Átszervezési költségek a vegyes vállalatok nélkül

0,9

2,7

2,0

5,1

7,0

A számadatok nem tartalmazzák az átszervezési költségeket, kivéve az EPS, a nettó eredmény és a tevékenységekből származó pénzeszköz-változás értékét.
1) EBITA: Hozam a kamatok, adó, amortizáció és a felvásárolt ingatlanok leírása nélkül.
 2) A tevékenységekből származó pénzeszköz-változás nem tartalmazza a megvalósított átszervezési pénzeszköz-kihelyezés értékét. 2010 harmadik negyedévében a pénzeszköz-kihelyezés 0,9 (1,2) milliárd svéd korona volt.

PÉNZÜGYI ADATOK

Eredmény és pénzeszköz-változás

A negyedévben az árbevétel az előző év azonos időszakához képest 2%-kal növekedett, az előző negyedévhez képest pedig 1%-kal csökkent. Az összehasonlítható egységek árbevétele, korrigálva a valutaárfolyamok változásának hatásával és a kockázatok elleni biztosítás (hedging) értékével, 5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A valutaárfolyamok változásának és a kockázatok elleni biztosításnak a hatása enyhén negatív volt.

A második negyedévben az árbevételre 3-4 milliárd svéd korona értékű negatív hatással volt az iparágban tapasztalható alkatrészhiány és az ellátási lánc szűk keresztmetszetei. A helyzet fokozatosan javult, de továbbra is kihívást jelent a mobil szélessáv területe igényeinek teljes körű kielégítése. Bár teljesítettük az előző negyedévből származó elmaradást, becslésünk szerint árbevételünkre ebben a negyedévben is 2-3 milliárd svéd koronás negatív hatással volt az alkatrészhiány.

Megkezdődtek a modernizációs projektek, amikor a telepített 2G és 3G bázist több szabványon alapuló rádió-hozzáférési technológia alkalmazásával modernizálják, gyakran kulcsrakész módon. Ez csak enyhe hatással volt az árbevételre és az árrésre a negyedévben, de ez a hatás fokozatosan növekszik majd 2011-ben. Az indiai 3G-bevezetések semmilyen hatással sem voltak az árbevételre és az árrésre a negyedévben, de a következő negyedévtől kezdve érződik majd a hatásuk.

A bruttó árrés (az átszervezési költségek nélkül) 39%-ra (36%) nőtt az előző év azonos időszakához képest, az előző negyedévhez viszonyítva pedig egyenletes volt. Az előző év azonos időszakához képest tapasztalható növekedés az üzleti mix (a hálózatfelújítások és -bővítések nagyobb aránya), valamint a költségcsökkentési tevékenységek pozitív hatásainak köszönhető.

A költségcsökkentési tevékenységek a terveknek megfelelően csökkentették az üzemeltetési költségeket. A felvásárolt CDMA- és GSM-vállalatok integrálása, a bizonyos K+F területeken tett nagyobb arányú befektetések, valamint a 4G/LTE tesztüzemek növekvő száma azt eredményezte, hogy az üzemeltetési költségek 13,0 (11,6) milliárd svéd koronára nőttek, az átszervezési költségek nélkül. Az üzemeltetési költségek az előző negyedévihez viszonyított, 0,9 milliárd svéd koronás csökkenése az általános szezonális hatások következménye.

Az egyéb üzemi eredmény és költségek értéke 0,6 (0,2) milliárd svéd korona volt a negyedévben.

Az üzemi eredmény (a vegyes vállalatok eredménye és az átszervezési költségek nélkül) 6,2 (5,5) milliárd svéd korona volt. Az üzemi árrés 13%-ra (12%) nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, és 11%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Az egy év alatt elért növekedés összhangban van a bruttó árrés pozitív változásával, az előző negyedévhez képest tapasztalható növekedés pedig a szezonálisan alacsony üzemeltetési költségekkel és magasabb egyéb üzemi eredménnyel.

Az Ericsson adózás előtti részesedése a vegyes vállalatok hozamából 0,0 (-1,5) milliárd svéd korona volt az átszervezési költségek nélkül, szemben a második negyedéves -0,1 milliárd svéd koronás értékkel. A Sony Ericsson eredménye jelentősen javult az előző év azonos időszakához képest a hatékonysági programok és a szűkebb új termékválaszték hatására, az előző negyedévhez képest pedig stabil volt. Az ST-Ericsson vesztesége az előző év azonos időszakához képest enyhén csökkent, az előző negyedévhez viszonyítva változatlan maradt. Az átszervezési költségek a vegyes vállalatokban a negyedév során 0,1 milliárd svéd koronát tettek ki.

A nettó pénzügyi eredmény -0,1 (0,0) milliárd svéd korona volt; az előző negyedévi adathoz képest nem változott.

A nettó eredmény 3,6 (0,8) milliárd svéd korona volt, a részvényenkénti hozam pedig 1,14 (0,25) svéd korona a negyedévben. A növekedés (mind az előző negyedévhez, mind az előző év azonos időszakához képest) főleg a javuló üzemi eredmények és a vegyes vállalatokból származó bevételek, valamint az alacsonyabb átszervezési költségek eredménye.

A korrigált működési pénzeszköz-változás 12,7 (6,9) milliárd svéd korona volt a negyedévben, azaz növekedett az előző negyedéves -2,0 milliárd svéd koronás értékhez képest. A tevékenységből származó pénzeszköz-változás 11,8 (5,7) milliárd svéd korona volt, elsősorban a javuló eredmények és befolyó pénzösszegek miatt.

http://www.ericsson.com/ 

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/technologyforgood

www.youtube.com/ericssonpress

 

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.