2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az EU utasít: fel kell bontani a hosszútávú és garantált hasznot tartalmazó villamosenergia szerződéseket Magyarországon

5 perc olvasás
<p><a name="_Hlt200264157" title="_Hlt200264157"></a><a name="_Hlt200264158" title="_Hlt200264158"></a><a name="Heading4" title="Heading4"></a><span class="inline left"><a href="/node/13783"><img class="image thumbnail" src="/files/images/halozat_V1.thumbnail.gif" border="0" alt="A villamoshálózat és ami benne folyik..." title="A villamoshálózat és ami benne folyik..." width="100" height="69" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>A villamoshálózat és ami benne folyik...</strong></span></span>Állami támogatás: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodásokat és az állami támogatást fizettesse vissza a villamosenergia-termelőkkel</p><p>

a villamoshálózat és ami benne folyik...A villamoshálózat és ami benne folyik…Állami támogatás: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodásokat és az állami támogatást fizettesse vissza a villamosenergia-termelőkkel

a villamoshálózat és ami benne folyik...A villamoshálózat és ami benne folyik…Állami támogatás: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodásokat és az állami támogatást fizettesse vissza a villamosenergia-termelőkkel

Az Európai Bizottság – az EK-Szerződés állami támogatásra vonatkozó szabályai alapján lefolytatott alapos vizsgálatot követően – felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodásokat (HTM-ek), mivel azok a villamosenergia-termelőknek nyújtott jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek. A HTM-eket 2008 végéig kell megszüntetni. Ezzel egyidejűleg Magyarországnak vissza kell fizettetnie a termelőkkel az ország uniós csatlakozása óta nyújtott támogatást.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős tagja a következőket nyilatkozta: „A hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások fokozatos megszüntetése kulcsfontosságú lépést jelent a magyarországi villamosenergia-piac liberalizációja terén. Azt követően, hogy idén áprilisban megszüntették a nagyon hasonló lengyelországi megállapodásokat, máris csökkenés következett be a villamos energia árakban. Mostantól a magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac is jól működő szabad piaccá válhat. Remélem, hogy mind a versenytársak, mind pedig a fogyasztók számára a lengyelországihoz hasonló gyorsasággal nyilvánvalóvá vállnak a valódi verseny előnyei".

A Magyarországon megtermelt villamos energia körülbelül kétharmada a hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások keretében a Magyar Villamos Művek (MVM) részére kerül értékesítésre. Ezek a megállapodások korlátozzák a versenyt, mert a piac jelentős részét elzárják az újonnan versenybe lépők elől. Ezért az új belépőknek csak korlátozott lehetőségük nyílik arra, hogy versenyezzenek a piacon, vagyis a verseny nem bontakozhat ki megfelelően. Alapos vizsgálatot követően (lásd IP/05/1407), a Bizottság megállapította, hogy az MVM és tíz villamosenergia-termelő által 1995 és 2001 között megkötött HTM-ek Magyarország 2004. május 1-i uniós csatlakozásától fogva – az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értelmében – jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatást nyújtanak az említett termelőknek. A Bizottság végső határozata elrendeli a megállapodások 6 hónapon belüli megszüntetését. Magyarországnak ezenfelül vissza kell fizettetnie a villamosenergia-termelőkkel azokat a bevételeket, amelyekhez az utóbbiak a HTM-ek hiányában, piaci körülmények között nem juthattak volna hozzá.

A Bizottság elismeri, hogy a villamosenergia-termelők a csatlakozást megelőzően jelentős összegeket ruháztak be az erőművekbe. A Bizottság más tagállamok számára már engedélyezte, hogy a villamosenergia-piac liberalizációját megelőzően végzett beruházások megtérülésének elősegítése érdekében állami támogatást nyújtsanak a villamosenergia-termelőknek, feltéve, hogy az ilyen támogatás a lehető legkevesebb negatív hatást gyakorol a versenyre. 2001-ben pedig közzétette az „átállási költségek módszertana" elnevezésű dokumentumot, amely az ilyen típusú támogatások értékelésére vonatkozó elveket állapítja meg.

A Bizottság vizsgálata feltárta, hogy a magyarországi HTM-ek nem jelentenek megfelelő eszközt a termelők csatlakozást megelőző beruházásainak ellentételezésére. Inkább megvédik ezeket az inkumbenseket a versenykényszertől, nem pedig elősegítik a szabad piaci körülményekhez történő alkalmazkodásukat. A határozat csak a HTM-eket érinti; amennyiben Magyarország másik kompenzációs mechanizmust jelentene be, akkor azt annak sajátos jellemzői alapján kellene elbírálni.

A lengyelországi HTM-ek esetében a Bizottság ugyanabban a határozatban szólíthatott fel a szerződések megszüntetésére, illetve hagyhatta jóvá a Lengyelország által bejelentett és az „átállási költségek módszertanának" elveivel összhangban lévőnek ítélt ellentételezést.

A kilencvenes évek közepén Magyarországnak az volt a legfontosabb célja az energiaágazatban, hogy biztosítsa az ellátásbiztonságot és villamosenergia-termelési infrastruktúra korszerűsítését. E tőkeigényes célok elérése érdekében, a villamosenergia-termelők magyarországi beruházásainak ösztönzésére szolgáló eszközként hozta létre az állam a HTM-eket. Az 1995 és 2001 között megkötött, illetve 2010 és 2024 között lejáró megállapodások keretében az MVM kötelezettséget vállalt rögzített mennyiségű termelési kapacitás, valamint meghatározott mennyiségű megtermelt energia rögzített áron történő megvásárlására. Ily módon a HTM-ek – az üzleti kockázatok kizárásával – garantálják a termelők számára beruházásaik megtérülését. Az azokat megkötő termelőket pedig előnyösebb piaci helyzetbe hozzák a többiekhez képest.

A határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát – a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után – a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján (DG Competition) a C 41/2005 ügyszámon közzéteszik az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.