www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az Ernste bankcsoport közzétette 2007 évre vonatkozó eredményadatait Bécsben. Sikeres évet zártak, és az idei esztendőben is szeretnék tartani a 20-25 % közötti növekedési ütemet az egész csoporton belül.

  www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az Ernste bankcsoport közzétette 2007 évre vonatkozó eredményadatait Bécsben. Sikeres évet zártak, és az idei esztendőben is szeretnék tartani a 20-25 % közötti növekedési ütemet az egész csoporton belül.

FŐBB EREDMÉNYEK[1]:*

  • Rekordszintű nyereségesség és hatékonyság 2007-ben: A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 26 százalékkal emelkedve 1174,7 millió euróra növekedett, az üzemi eredmény pedig 2547,7 millió euróra nőtt 27,2 százalékos bővüléssel. A költség/bevétel arány 58,8 százalékra javult. A részvényenkénti eredmény 3,92 euróra nőtt (mérleg szerint: 3,76 euró). A készpénzeszközök sajáttőke arányos nyeresége 14,6 százalékra javult (mérleg szerinti ROE: 14,1 százalék). 2007 negyedik negyedévében az Erste Bank történetének legnagyobb negyedéves nettó nyereségét érte el 336,8 millió euróval.
  • A 2008-ra és 2009-re vonatkozó növekedési tervek változatlanok: legalább 20, illetve 25 százalékos éves eredménynövekedés.
  • A BCR teljesítette a kitűzött célokat: A 2007. évi kiigazított nettó nyereség (a BCR Csoportra vonatkozóan, IFRS szerint, a szerkezetátalakítási és átszervezési költségek levonása előtt) 42 százalékkal 361,2 millió euróra bővült (a mérleg szerinti eredmény 2007-ben 29 százalékkal 276,5 millió euróra emelkedett).
  • A növekedési célok megerősítést nyertek: A tervek szerint a kiigazított nettó nyereség (CAGR – összesített éves növekedési ütem) 2006 és 2009 között több mint 40 százalékkal nő euróban számolva. Az Erste Bank továbbra is arra számít, hogy Románia 2008-ban is erőtejes növekedési ütemet produkál az ország józan monetáris és költségvetési politikájának, valamint a devizastabilizációt irányozó erőfeszítéseinek köszönhetően.
  • Az eszköz-, illetve követelésfedezetű értékpapírok portfoliója (ABS/CDO-portfolió) nem okozott jelentős kihatást a nyereségre: Az Erste Bank nem rendelkezik kitettséggel az Egyesült Államok jelzálogpiacán, így a másodlagos jelzálogszegmensben sem. Ennek megfelelően a bank nem szenvedett el veszteségeket, habár más bankok sorra jelentettek komoly leírási kényszert az alapeszközre képzett hitelek értékvesztése nyomán. A hitelválság nyomán kialakult bizonytalanságokra válaszul a piaci pozíciók újraértékelése azonban 30,2 millió eurós negatív hatást okozott a 2007. évi adózás előtti nyereségre nézve, valamint 10 millió euró csökkenést 2007 negyedik negyedévének adózás előtt. Az alapeszközök minősége várhatóan nem romlik 2008 folyamán.
  • A tőkebázis jelentősen megerősödött: A Tier-1 ráta (a Bázel II. irányelvek alapján) 7 százalékra emelkedett, ezzel túltejesítette az előrejelzésekben szereplő (6,6 és 6,8 százalék közti) sávot.
  • Osztalékjavaslat a részvényesek éves közgyűlése előtt: részvényenként 0,75 euró.

*A 2006. év végi adatokhoz viszonyítva, a nemzetközi számvitel szabványok (IFRS) szerint.

Értékelés[2]

„A nemzetközi piacokon tapasztalható zavarok, valamint Kelet-Közép-Európa gazdasági tendenciáira vonatkozó – véleményünk szerint – egyoldalú kritikák ellenére az Erste Bank Csoport nem csak hogy kitűnő évet zárt a nettó nyereséget illetően, de ezt a kiemelkedő teljesítményt még meg is fejelte azzal, hogy történetének legeredményesebb negyedévét is sikerült elérnie" – összegezte Andreas Treichl, az Erste Bank Holding vezérigazgatója a pénzintézeti csoport 2007. évi teljesítményét. „Olyannyira teljesítettük célkitűzéseinket, hogy a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereséget 26 százalékkal 932,2 millió euróról 1174,7 millió euróra növeltük. A bővülés jó része a kiváló nettó kamatbevételnek, valamint a nettó díj- és jutalékbevételnek köszönhető, amelyek mindegyike 20 százalékot meghaladó mértékben növekedett. A nettó kereskedési eredmény szintén több mint negyedével javult a konzervatív befektetési stratégiánknak köszönhetően, amelyben egyáltalán nem szerepelnek befektetések az amerikai jelzálogpiacon, így a másodlagos jelzálogpiacon sem. A továbbra is dinamikus üzemi nyereség jó része 2007-ben is a kelet-közép-európai leányvállalatoktól származott" – folytatta az értékelést Andreas Treichl.

Az üzemi eredmény tovább növekedve, 27,2 százalékkal bővült, 2003,6 millió euróról 2547,7 millió euróra. A költség/bevétel arány az előző évi 59,5 százalékról 58,8 százalékra javult. A 2007. év egészére nézve a fenti adatok nyomán a készpénzeszközök sajáttőke arányos nyeresége 14,6 százalék lett az adók és kisebbségi érdekeltségek levonása után (mérleg szerint 14,1 százalék), szemben a 2006. évi 13,8 százalékkal (illetve a mérleg szerinti 13,7 százalékkal).  A készpénzeszközök részvényenkénti eredménye 3,92 euróra emelkedett 2007-ben (mérleg szerint 3,76 euró), szemben az előző évi 3,14 euróval (mérleg szerint 3,10 euró). A mérlegfőösszeg 2007. végére 10,4 százalékkal, az előző évi 181,7 milliárd euróról 200,5 milliárd euróra emelkedett. A hitelkockázatra vonatkozó likviditási ráta (2007 elejétől a Bázel II. irányelvek szerint számolva) a 2006. végén mért 10,3 százalékról 10,5 százalékra nőtt 2007. december 31-ig. A hitelkockázatra vonatkozó Tier 1 ráta pedig 6,6 százalékról 7,0 százalékra emelkedett.

„A kiváló nyereségadatok fényében az egy részvényre eső osztalék 0,65 euróról 0,75 euróra történő emelését terjesztjük az éves közgyűlés elé" – jelentette ki Kisbenedek Péter, az Erste Bank Holding pénzügyi igazgatója. Az Este Bank Csoport továbbra is arra számít, hogy a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 2008-ban legalább 20 százalékkal, 2009-ben pedig legalább 25 százalékkal bővül annak fényében, hogy továbbra is pozitív kilátásokat és az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést jósolnak Kelet-Közép-Európában. Ezt támasztják alá 2008 első két hónapjának tapasztalatai, valamint az a feltételezés is, hogy a tőkepiacokon jelenleg tapasztalható helyzet 2008. második felében stabilizálódik majd.


[1]   A változások százalékos arányainak összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy egyes leányvállalatok 2006. végén, vagy csak 2007-ben kerültek be a konszolidált eredmény-kimutatásba.  A Banca Commercială Română (BCR) 2006 október 12-től, az Erste Bank Ukraine 2007. január 24-től, a horvátországi Diners Club Adriatic (DCA) 2007. április 2-től, a (Steiermärkische Sparkasse-tól megvásárolt) boszniai ABS Banka pedig 2007. április 3-mal kezdődően szerepel az Erste Bank csoportszintű eredménykimutatásaiban. A BCR-nek a könyvekben való szerepeltetése jelentős mérleghatásokat eredményez (az Erste Bank Ukraine, a DCA és az ABS Banka hatása még elenyésző), ezért – a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért – a BCR hatásaitól mentes eredményadatokat is feltüntettünk. A BCR-t nem szerepeltető kimutatásban az előző évi nettó kamatbevétel szintén kiigazításra került, mégpedig a befektetési bevételek 56,4 millió eurót elérő összegének eltávolításával, amely a 2006 januárjában végrehajtott tőkeemelés eredményeként jött létre. A szóban forgó befektetési bevétel 2006 októberéig, vagyis az ügylet lezárásáig tartó időszakban keletkezett. A mérlegadatok a 2006. december 31-i számadatokkal kerültek összevetésre (amely időpontban a BCR már szerepelt a kimutatásokban).

[2] A tervek szerint 2008 harmadik negyedévében az Erste Bank AG egy száz százalékosan tulajdonolt leányvállalatra választja le az ausztriai üzletágat (főként a hozzá tartozó osztrák lakossági és vállalati banki ügyfeleket). A szóban forgó változás nem érinti a csoport egészének pénzügyi eredményét. Az Erste Bank AG fennmaradó része a nagyobb banki leányvállalatokat és a csoportszintű infrastruktúra funkcióit irányító, valamint a Világpiacok, a Nagyvállalati üzletág, és a Befektetési banki egységek üzemi szintű tagjait összefogó holdingtársaságként folytatja tevékenységét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük