2022.október.06. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Fogyasztóvédelem: A Bizottság az egész EU-ra kiterjedő vásárlói jogokat javasol

8 perc olvasás
<p><a name="Heading7" title="Heading7"></a><span class="inline left"><a href="/node/1223"><img class="image thumbnail" src="/files/images/euanim.gif" border="0" width="90" height="60" /></a></span>Az Európai Bizottság olyan uniós jogokra vonatkozó javaslatot terjesztett elő a mai napon, amelyek megkönnyítik a fogyasztók számára az internetes és a bolti vásárlást. Az új javaslat biztosítani fogja a fogyasztók számára, hogy már a szerződés aláírását megelőzően egyértelmű tájékoztatást kapjanak az árakról és a további költségekről és díjakról függetlenül attól, hogy hol vásárolnak az Európai Unión belül.</p><p> 

euanimAz Európai Bizottság olyan uniós jogokra vonatkozó javaslatot terjesztett elő a mai napon, amelyek megkönnyítik a fogyasztók számára az internetes és a bolti vásárlást. Az új javaslat biztosítani fogja a fogyasztók számára, hogy már a szerződés aláírását megelőzően egyértelmű tájékoztatást kapjanak az árakról és a további költségekről és díjakról függetlenül attól, hogy hol vásárolnak az Európai Unión belül.

 

euanimAz Európai Bizottság olyan uniós jogokra vonatkozó javaslatot terjesztett elő a mai napon, amelyek megkönnyítik a fogyasztók számára az internetes és a bolti vásárlást. Az új javaslat biztosítani fogja a fogyasztók számára, hogy már a szerződés aláírását megelőzően egyértelmű tájékoztatást kapjanak az árakról és a további költségekről és díjakról függetlenül attól, hogy hol vásárolnak az Európai Unión belül.

 

 A szabály megerősíti a fogyasztóvédelmet a szállítási késedelem és a szállítás elmulasztása esetén, valamint erős uniós fogyasztóvédelmi jogokat állapít meg a megfontolási időre, a termék visszaküldésére, árának visszatérítésére, a termék javítására, a garanciára, valamint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozóan. A fogyasztói jogokról szóló irányelvjavaslat az e területen érvényes négy meglévő uniós jogszabályt egy szabályrendszerré egyesíti. A javaslat az online és a bolti kereskedelemben érvényes uniós fogyasztói jogok átfogó átvizsgálása és aktualizálása keretében foglalkozik az e-kereskedelemmel. A cél a fogyasztók bizalmának erősítése és ugyanakkor a bürokrácia mérséklése, amely a kereskedelmet nemzeti határok közé szorítja, és amelynek következtében a fogyasztók csak kisebb választékból és kevésbé versenyképes ajánlatok közül választhatnak. A fogyasztói szerződések feltételeire vonatkozó szabályok jelentősen (akár 97%-kal is) csökkentik az Európai Unióban tevékenykedő kereskedők azon költségeit, amelyeket az uniós jogszabályoknak való megfelelésre fordítanak. A javasolt irányelv olyan kulcsfontosságú területeken javítja a meglévő fogyasztóvédelmet, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt években sok panasz érkezett, mint például az agresszív értékesítés. A javaslat a jogi szabályozást úgy módosítja, hogy az lefedje az olyan új technológiákat és értékesítési módszereket is, mint az m-kereskedelem (mobiltelefonon keresztül történő kereskedelem) és az „ebay" árverések. Az új javaslat egyértelműen előírja, hogy értékesítéskor világos tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóvédelmi jogokról.

Meglena Kuneva, az Európai Unió fogyasztóvédelmi biztosa a következőket mondta: „A háztartások szűk költségvetése és a polgároknak a vásárlóerővel kapcsolatos aggodalmai miatt minden eddiginél fontosabb, hogy a fogyasztók összehasonlíthassák az árakat, és ott vásárolhassanak, ahol a legjobb ár-érték arányt találják. Az új szabályokat úgy alkották meg, hogy azok nagyobb védelmet nyújtsanak, és betöltsék az azokon a kulcsfontosságú területeken meglévő joghézagokat, amelyek aláássák a fogyasztók bizalmát. A belső piacnak köszönhetően még nagyobb választékot és még több lehetőséget lehetne a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.

Ehhez azonban a jogok uniós szintű biztonsági hálózatára van szükség annak érdekében, hogy a fogyasztók rendelkezzenek az ahhoz szükséges biztonsággal, hogy Európa-szerte nyugodtan kedvükre válogathassanak."

Főbb tények és adatok

Az internet rengeteg lehetőséget kínál a fogyasztók számára. Számos információt tartalmaz a termékekről és az árakról, valamint a korábbiaknál sokkal több kiskereskedő elérését teszi lehetővé. Már 150 millió uniós polgár – a népesség fele – vásárol az interneten. Közülük eddig csak 30 millióan bonyolítanak az Európai Unióban határokon átnyúló üzleteket.

A határokon átnyúló vásárlást folytató fogyasztók évente átlagosan 800 eurót, tehát összesen 24 milliárd eurót költenek, ami azt mutatja, hogy az internetes piac hatalmas lehetőségeket rejt magában, ha több ember vásárolna bizalommal nemzeti határain túl is.

Jelenlegi szabályok

Az uniós fogyasztóvédelem jelenlegi szabályai az alábbi négy területre vonatkozó uniós irányelvekből állnak: tisztességtelen szerződési feltételek[1], értékesítés és jótállás[2], távértékesítés[3], valamint házaló kereskedelem[4]. Ezek az irányelvek bizonyos minimumkövetelményeket tartalmaznak. Ezen minimumkövetelmények mellé a tagállamok az évek során egyre-másra kiegészítő szabályokat hoztak koordináció nélkül, aminek eredményeképpen az uniós fogyasztói szerződési jog 27 különböző szabálycsomag szerteágazó rendszere, amely különböző tájékoztatási kötelezettségekből, eltérő hosszúságú, 7-től 15 napig terjedő megfontolási időkből, valamint a visszatérítésre és a javításra vonatkozó, eltérő szabályokból áll.

Az új javaslat

A fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá a termék- és szolgáltatásértékesítésre vonatkozó, az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződések tartoznak. Az irányelv általában valamennyi szerződéstípusra kiterjed, azaz az üzletben történő vásárlásra, a távértékesítésre vagy az üzlethelyiségen kívüli vásárlásra.

  • A szerződéskötést megelőző tájékoztatás. Az irányelv valamennyi fogyasztói szerződés esetében egyértelmű tájékoztatási kötelezettségeket ír elő a kereskedők számára annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatosan választhassanak; a rendelkezésre bocsátandó információk közé tartozik a termék főbb jellemzőinek leírása, a kereskedő neve és címe, az adót tartalmazó ár, az összes fuvardíj, szállítási-, vagy postaköltség;
  • Szállítási szabályok és a kockázat fogyasztóra történő átruházása (uniós szinten jelenleg nincs szabályozva): A kereskedőnek a szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül el kell szállítania a terméket a fogyasztónak. A termék esetleges megrongálódása vagy elvesztése esetén a kereskedő viseli a kockázatot és a költségeket addig, amíg a fogyasztó a terméket kézhez nem kapja. A legtöbb tagállamban új az a fogyasztói jog, hogy a szállítási késedelem vagy a szállítás elmulasztása esetén a fogyasztónak jogában áll a termék árának mielőbbi, de legkésőbb a szállítás napjától számított 7 napon belüli visszatérítése.
  • Megfontolási idő (távértékesítés, pl. internetes, mobiltelefonos, katalógusból történő vagy agresszív értésesítés): EU-szerte egységes, 14 napos megfontolási idő, amely alatt a fogyasztó meggondolhatja magát. Egy könnyen használható, kötelező elállási formanyomtatvány bevezetése.
  • Javítás, csere, garancia. A nagyobb biztonság érdekében a hibás terméket vásárolt valamennyi fogyasztó ugyanazokkal a jogorvoslati lehetőségekkel élhet (elsőként az áru kicserélése, ezt követően pedig árának csökkentése vagy a pénz visszatérítése).
  • Tisztességtelen szerződési feltételek: új fekete lista az egész EU-ban betiltott tisztességtelen szerződési feltételekről, valamint azon szerződési feltételek uniós szürke listája, amelyek tisztességtelennek minősülnek, amennyiben a kereskedő nem bizonyítja ennek ellenkezőjét.

A fogyasztóvédelmet is számos, többek között az alábbi területeken megerősítették:

  • Online árverések: az irányelv előírja, hogy az árverések, beleértve az elektronikus árveréseket is, esetében is be kell tartani a tájékoztatási kötelezettségeket.
  • Agresszív értékesítés: Az agresszív értékesítéssel, tehát az üzlethelyiségeken kívül lebonyolított értékesítéssel/„közvetlen értékesítéssel" szembeni védelmet is jelentősen megerősítették, válaszolva az elsősorban az olyan agresszív értékesítéssel kapcsolatban beérkezett számos fogyasztói panaszra, ahol eddig nem nyújtottak megfelelő védelmet a fogyasztók számára; a védelem fokozása a közvetlen értékesítési szerződések kibővített fogalommeghatározása, valamint egyéb jogszabályi hézagok kiküszöbölése által történt.

A következő lépések
A szerződéses jogokról szóló irányelvet az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsa keretében az EU-tagállamok kormányainak kell elfogadnia, mielőtt hatályba léphet.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EK irányelv

[2] A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv

[3] A távértékesítésről szóló 97/7/EK irányelv

[4] Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EK irányelv

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.