2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közleménye: a rendõrséggel kapcsolatos nyilvánosságra kerülõ esetekrõl

3 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span>Gyurcsány Ferenc miniszterelnõk közleményt bocsátott ki álláspontjárol a napokban folyamatosan nyilvánossára kerülõ, és az ország lakosainak biztonságéruzetét jelentõsen befolyásoló redõrségi esetekrõl. A közleményt szószerint az alábbikban idézzük: <p>

  Gyurcsány Ferenc miniszterelnõk közleményt bocsátott ki álláspontjárol a napokban folyamatosan nyilvánossára kerülõ, és az ország lakosainak biztonságéruzetét jelentõsen befolyásoló redõrségi esetekrõl. A közleményt szószerint az alábbikban idézzük:

  Gyurcsány Ferenc miniszterelnõk közleményt bocsátott ki álláspontjárol a napokban folyamatosan nyilvánossára kerülõ, és az ország lakosainak biztonságéruzetét jelentõsen befolyásoló redõrségi esetekrõl. A közleményt szószerint az alábbikban idézzük:

Miniszterelnöki közlemény

Felháborítanak és megdöbbentenek azok az esetek, amelyek az elmúlt napokban nyilvánosságra kerültek, és amelyek egyes rendõröket érintenek.

Együttérzésemrõl biztosítom e visszaélések minden áldozatát, és egyetértek azokkal, akik gyors és világos válaszokat várnak minden most napvilágra került esettel kapcsolatban, hiszen a köztársaság rendõrének lenni nem több jogot, hanem több felelõsséget kell, hogy jelentsen.

E szörnyû, felkavaró és elfogadhatatlan jelenségek kapcsán egyvalami tölthet el mindannyiunkat némi reménnyel: az, hogy a rendõrség maga állt élére egyfajta megújulási-megtisztulási folyamatnak. Múltbéli tapasztalatainkkal szemben ma nem a ?mundér" rosszul értelmezett védelmét, az eltussolás, a relativizálás szándékát látjuk az ilyen ügyek kivizsgálása során, hanem a teljes és alapos feltárás õszinte szándékát.

Belsõ vizsgálat derített fényt az autópálya-rendõrök visszaéléseire, a Széna téri túszejtés helyszínén történt lopásra, mint ahogyan a rendõri felderítés eredményeképpen értesültünk a móri ügy újabb fejleményeirõl is, illetve az elmúlt idõszak egyik legfelkavaróbb bûncselekménye, a rendõrök által elkövetett nemi erõszak ügyében is a gyors és határozott rendõri nyomozás igyekszik megtalálni a felelõsöket és átadni azokat az igazságszolgáltatásnak.

Mindezek ellenére a bûn még bûn marad, ami kétszer olyan súlyos erkölcsi és jogi megítélés alá esik, ha azt a köztársaság és annak polgárainak védelmére felesküdött egyenruhások követik el.

A mai napon ezért arra utasítottam a Rendészeti és Igazságügyi Minisztériumot vezetõ minisztert, hogy rendelje magához a rendõrség vezetõit, tájékozódjon az ország biztonságérzetét alapvetõen meghatározó ügyekben, és hozzon meg minden határozott és hatékony intézkedést annak érdekében, hogy az említettekhez hasonló, a rendõrséggel szembeni közbizalmat aláásni képes jelenségeket felszámolja.

Budapest 2007. Május 18.

gyurcsány ferenc a magyar köztársaság miniszterelnökeGyurcsány Ferenc,

a Magyar Köztársaság miniszterelnöke

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.