Szabványos gázmérõ mérõhelySzabványos gázmérõ mérõhelyAz ügyfeleknél felszerelt gázmérõk folyamatos ellenõrzése és szükség szerinti cseréje kiemelten fontos feladat a Fõgáz számára, miután az ezen berendezések által mért adatok képezik az alapját az elfogyasztott földgázmennyiség pontos elszámolásának. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 41. §-a mondja ki, hogy a szolgáltatott gáz mérése csak hiteles gázmérõvel történhet.

Szabványos gázmérõ mérõhelySzabványos gázmérõ mérõhelyAz ügyfeleknél felszerelt gázmérõk folyamatos ellenõrzése és szükség szerinti cseréje kiemelten fontos feladat a Fõgáz számára, miután az ezen berendezések által mért adatok képezik az alapját az elfogyasztott földgázmennyiség pontos elszámolásának. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 41. §-a mondja ki, hogy a szolgáltatott gáz mérése csak hiteles gázmérõvel történhet.

A fogyasztóknál lévõ gázmérõ vagy mérési rendszer a FÕGÁZ Zrt. 100 százalékos tulajdonában lévõ leányvállalatának, a FÕGÁZ Földgázelosztási Kft.-nek a tulajdonát képezi. A társaság gondoskodik a gázmérõk felszerelésérõl, üzemeltetésérõl, karbantartásáról és idõszakos hitelesítésérõl. A 6 m3/h-nál kisebb teljesítményû gázmérõk esetében a hitelesítési cserére 10 évenként kerül sor, a 6 m3/h-nál nagyobb teljesítményû gázmérõknél az elõírt hitelesítési idõszak pedig 5 év.

Az elmúlt év tapasztalatai

2006 során a társaság 67.413 mérõcserét végzett el, ebbõl a hitelesítési csere 64.775 db, az egyéb okból (pl.: meghibásodás, szabálytalan vételezés, rongálás, teljesítményváltozás) elvégzett cserék száma pedig 2.638 db volt.

  • Az elmúlt év során összesen 99.088 alkalommal keresték fel – elõzetes írásos értesítést követõen – fogyasztási helyeket hitelesítési mérõcsere céljából, így jól látszik, hogy sajnos jelentõs számú volt a sikertelen megkeresések száma.
  • A többszöri értesítés ellenére az elvégezhetetlen cserék aránya a ténylegesen elvégzett cserékhez viszonyítva 2006-ban 48,9 százalék volt, ami minden eddigi értéket jelentõsen meghalad. A lakásokba történõ bejutási arány az V., VI., IX. és a XII. kerületekben volt a legrosszabb.

Mindezek ellenére 2006-ban társaság a hitelesítési mérõcserék számában meglévõ lemaradását teljes körûen felszámolta, így nem hiteles gázmérõ csak a fogyasztónak felróható okból üzemel társaság illetékességi területén.

A 2007-es hitelesítési mérõcsere program

A hitelesítõ rendszerek elvi vázlataA hitelesítõ rendszerek elvi vázlata

A 2007. évi programban 44.800 db hitelesítési mérõcserét irányoztak elõ. Ezt – az eddigiekhez hasonlóan –  saját kapacitásukkal, illetve két külsõ szakcég bevonásával – Pesti Gáz Kft., Szikra Épületgépészeti Kft. – végzik el. A szerelõk fényképes igazolvánnyal, illetve megbízott vállalkozóik a társaság által kibocsátott megbízólevéllel is rendelkeznek.

További lépéseink a sikertelen mérõcserék számának csökkentésére

A hitelesitest jelzõ mérésügyi matricaJelenleg 20.179 darabra tehetõ azon mérõk száma, amelyek cseréjére a korábbi években már több alkalommal tettek kísérletet, mindeddig sikertelenül. Ebben a körben (a cserék számának növelése érdekében) az érintett fogyasztót tértivevényes levélben szólítják fel a hitelesítési mérõcsere elvégezhetõsége érdekében. Ha ez nem jár sikerrel, önkormányzati jegyzõi határozatot kérnek a lakásba történõ bejutáshoz.

Az egységes önkormányzati gyakorlat érdekében ez év februárjában a kerületi jegyzõk részvételével ebben a témában konzultációra került sor.

Összefoglalva: a hitelesítés céljából történõ mérõcsere elvégzése elõtt ügyfeleiket minden esetben írásban értesítik a csere idõpontjáról. Amennyiben aa fogyasztónak felróható okból hiúsult meg a mérõcsere, tértivevénnyel ellátott levélben ismételten tájékoztatják a csere idõpontjáról.

Ha a mérõcsere ekkor sem végezhetõ el, akkor a kerületi önkormányzat jegyzõje határozatban szólítja fel a fogyasztót a fogyasztási helyre való bejutás lehetõvé tételének érdekében.

Ezúton is kérik ügyfeleiket, hogy segítsék munkatársaik, illetve a megbízott vállalkozóink munkáját a lakásba (a gázmérõhöz) történõ bejutás lehetõvé tételével, mivel ez nemcsak a FÕGÁZ Földgázelosztási Kft., hanem fogyasztók jól belátható érdeke és egyben törvényi kötelezettsége is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük