2022.augusztus.11. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Kedvezményes kamatozású hitelek, hosszú lejáratra – RUGALMASABB HITELKEZELÉS A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANKNÁL

6 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/21004"><img class="image thumbnail" src="/files/images/fb.thumbnail.jpg" border="0" alt="Magyar Fejlesztési Bank Zrt. új feltételtáblázata" title="Magyar Fejlesztési Bank Zrt. új feltételtáblázata" width="100" height="80" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Magyar Fejlesztési Bank Zrt. új feltételtáblázata</strong></span></span> <p>A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. folyamatosan vezeti be a piacra azokat a kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú hiteltermékeket, amelyek segítik a versenyképesség megőrzését, a fejlesztések folytatását és enyhítik a gazdasági élet szereplőire nehezedő válság következményeit.</p><p>

  magyar fejlesztési bank zrt. új feltételtáblázataMagyar Fejlesztési Bank Zrt. új feltételtáblázata

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. folyamatosan vezeti be a piacra azokat a kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú hiteltermékeket, amelyek segítik a versenyképesség megőrzését, a fejlesztések folytatását és enyhítik a gazdasági élet szereplőire nehezedő válság következményeit.

  magyar fejlesztési bank zrt. új feltételtáblázataMagyar Fejlesztési Bank Zrt. új feltételtáblázata

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. folyamatosan vezeti be a piacra azokat a kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú hiteltermékeket, amelyek segítik a versenyképesség megőrzését, a fejlesztések folytatását és enyhítik a gazdasági élet szereplőire nehezedő válság következményeit.

 A Bank vezetése megvizsgálta az eddig is népszerű hitelprogramok feltételrendszerét és további, a rugalmasabb kezelést biztosító módosításokról döntött. Önkormányzatoknak és vállalkozóknak egyaránt nagy könnyítést jelent, hogy az MFB hitelét átmenetileg az állami támogatás előfinanszírozására is fel lehet használni, azaz nem kell külön hitelt igényelni a folyamatos munkák fedezetéhez. A kkv szektort érintő módosítás, hogy amennyiben a fenntartási idő alatt a hitelből megszerzett eszközt értékesíteni kívánják, akkor a szankció mértéke csak az elidegenített eszközre jutó hitelösszeg arányáig terjed. További kedvezmény, hogy a hitelből beszerzett eszközt vagy ingatlant bérbe/üzemeltetésbe adhatják, a tulajdonjog megtartása mellett. A finanszírozó hitelintézetnek, a maximális futamidők keretei között, lehetősége van az önkormányzati hitelek tőketörlesztéseinek és kamatfizetéseinek átütemezésére.

    A 2008 őszétől életbe léptetett módosítások és új programok hatására változatlanul népszerűek az MFB forint alapú, árfolyam-garanciával rendelkező hitelei. Az év elején bevezetett Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitel a jelentős igények miatt a 15 milliárd forintról 30 milliárdra emelkedett és a Gabona Forgóeszköz Hitelprogram 2009 nyaráig meghosszabbításra került. Új programként kedvezményes kamatozású (3 havi EURIBOR – kb. 3,5% + 4,25%) bevezetésre került az Új Magyarország Kis-, és Középvállalkozói Hitelprogram és az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. A hiteligénylések növekedésében a kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek üzletpolitikájának változása is segített azzal, hogy az elmúlt hónapokban a refinanszírozásban történő hitelkihelyezéseket preferálták. Így a Magyar Fejlesztési Bank hitelfeltételei nemcsak a legkedvezőbbek a piacon hanem a könnyítésekkel, a feltételek rugalmas változtatásával értékmegőrzők is lehetnek, biztosítva a fejlesztések folyamatosságát is.

    A Kormány likviditásbővítő intézkedései nem csupán a hitelkeretek bővítésére irányulnak, hanem az eddigiek hatékony felhasználására is. Az MFB vezetése áttekintette a kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú forinthiteleinek feltételrendszerét és a rugalmas kezelést biztosító módosításokról döntött. Ezek az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon kívül érintik az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramot, illetve a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramot, valamint a közvetlen finanszírozású Mikrohitel Plusz Programot és a Kisvállalkozói Hitelt.

    Módosítások:

    1./ Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési és az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram projekt-kiegészítő hitelcélja, valamint a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram önrészt biztosító hitelcélja keretében megvalósuló projektek esetében – amikor a beruházás forrásai között utólagos finanszírozású állami támogatás is szerepel – az MFB hitelt átmenetileg fel lehet használni az állami támogatás előfinanszírozására is. Megengedett, hogy a beruházási számlák finanszírozása saját forrásból és az MFB hitelből történjen, és a már kifizetett számlák alapján kerüljön sor a támogatás lehívására. Előírás azonban, hogy a beruházás befejezésekor a tényleges forrásarányok (pl.: 20% önrész, 40% hitel, 40% támogatás) nem módosulhatnak a támogatás előfinanszírozása miatt. A kötelezően előírt saját forrás, a lehívott MFB hitel és a támogatás felhasználása a számviteli dokumentumoknak megfelelően történhet. Amennyiben a beruházás költsége a tervezetthez képest csökken, vagy a támogatás tényleges összege a tervezetthez képest magasabb, úgy a támogatás lehívását követően az MFB hitelt kötelező a támogatással egyező összeggel előtörleszteni, annak érdekében, hogy az eredeti forrásarányok helyreálljanak.

    2./ Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek esetén – ha a fenntartási idő alatt a hitelfelvevő vállalkozás a hitelből megszerzett eszközök egy részét értékesíteni kívánja – a jövőben a fenntartási kötelezettség megsértése miatti szankciók alkalmazására csak az elidegenített eszközre jutó hitelösszeg arányában kerül sor. Az értékesítésből származó bevételt kötelezően a hitel előtörlesztésére kell fordítani.

    3./ A 2005. június 1. és 2007. június 30. között az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében igénybe vett hitelek esetén az 5 éves fenntartási kötelezettség akkor is teljesül, ha a hitelfelvevő a kedvezményes kamatozású kölcsönből beszerzett eszközt bérbe/üzemeltetésbe adja. Az eszköznek azonban a hitelfelvevő tulajdonában kell maradnia.

    4./ Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében önálló ingatlan vásárlás finanszírozására akkor is mód van, ha a hitelfelvevő vállalkozás főtevékenysége az ingatlan hasznosítás, és a vásárlást követően az ingatlant, vagy annak egy részét bérbe kívánja adni.

    5./ A "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felvett hitelek esetén – ha a hitelfelvevő önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul és a fizetési kötelezettségét nem teljesíti – az adott önkormányzat a hitelezők által az egyezségi tárgyaláson elfogadott egyezségben meghatározott feltételek szerint teljesítheti a hitelből még fennálló tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségét. A finanszírozó hitelintézetnek lehetősége van a tőketörlesztés és a kamatfizetés átütemezésére a Hitelprogramban alkalmazható maximális futamidők keretei kötött. A finanszírozó hitelintézet az adósságrendezési eljárás alatt a refinanszírozási kölcsönszerződése alapján fennálló fizetési kötelezettségét változatlan feltételekkel teljesíti az MFB Zrt. felé.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.