2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Május elseje, Munkás Szent József liturgikus ünnepe: a munka nemzetközi napja

4 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/79840"><img class="image image-preview" src="/files/images/munkas_szent_jozsef.jpg" border="0" width="212" height="289" /></a></span>A Iustitia et Pax Pápai Tanács Rómában az „emberhez méltó munkáról" tartott nemzetközi szemináriumot április 29-én és 30-án, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével (ILO) és számos katolikus szellemiségű nem kormányzati szervezettel együttműködve.

munkas szent jozsefA Iustitia et Pax Pápai Tanács Rómában az „emberhez méltó munkáról" tartott nemzetközi szemináriumot április 29-én és 30-án, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével (ILO) és számos katolikus szellemiségű nem kormányzati szervezettel együttműködve.

munkas szent jozsefA Iustitia et Pax Pápai Tanács Rómában az „emberhez méltó munkáról" tartott nemzetközi szemináriumot április 29-én és 30-án, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével (ILO) és számos katolikus szellemiségű nem kormányzati szervezettel együttműködve.

Az összejövetelen a következő témát vitatták meg: „Emberhez méltó munka, szociális igazságosság és a szegénység globális felszámolása". A kétnapos nemzetközi találkozón részt vett és felszólalt Hudson Judit is, a Magyar Kolping Szövetség országos titkára.

A szeminárium sajtóanyaga Ferenc pápától vett idézettel kezdődik, mintegy a nemzetközi konferencia háttéranyagaként:

„Nemcsak arról beszélünk, hogy mindenkinek biztosítani kell az élelmet vagy a 'tisztességes ellátást', hanem arról is, hogy mindenki elnyerhesse 'a jólétet, annak sokféle szempontjából'. Ez magába foglalja a nevelést, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, s különösen a munkát, mert az emberi lény a szabad, kreatív, résztvevő és szolidáris munkában fejezi ki és növeli életének méltóságát. Az igazságos bér teszi lehetővé a megfelelő hozzáférést az egyéb, közös használatra szánt javakhoz" – olvassuk Ferenc pápa 2013. november 24-én, a Hit Éve bezárásakor kelt Evangelii gaudium k. apostoli buzdításának 192. pontjában.

A szöveg két ízben is kölcsönzi Szent XXIII. János pápa 1961. május 15-én közzétett „Mater et Magistra" k. enciklikájának szóhasználatát.

Robert Vitillo prelátus, a genfi Caritas Internationalis képviselője a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában fejtette ki a szeminárium célját:

„Több mint egy éven át közösen kidolgoztunk egy dokumentumot, amely az emberi fejlődés új célkitűzéseit tartja szem előtt: ez az ún. '2015 utáni fejlesztési program'. Ezzel együtt kidolgoztunk egy másik dokumentumot is, amelybe belefoglaltuk tevékenységünk összes prioritását. Ezek közé tartozik, hogy elkötelezzük magunkat a munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, a nehéz és veszélyes körülmények között dolgozó személyek érdekében, a bevándorlók, az emberkereskedők áldozatai védelmében. Azért működtünk együtt ennek a dokumentumnak a kidolgozásában, hogy hasznos legyen a kormányok és az ENSZ ügynökségek számára: az emberhez méltó munkát foglalják bele a 2015 utáni fejlesztési programba".

Az emberhez méltó munka olyan kérdés, amely túlmutat a fizetésemelésen. Alapját az emberi méltóság iránti tisztelet képezi. Az egyháznak nagy tapasztalata van ezen a téren: társadalmi tanítása révén számos olyan kezdeményezést segített elő, amely a személyt helyezte a vita középpontjába. Le kell küzdeni azt a szemléletet, amely kizárólag a nyereségre összpontosít. Ami a gyakorlati részét illeti: olyan fizetést kell biztosítani a dolgozó számára, amellyel el tudja látni családját egy emberhez méltó lakhelyen. Ebbe a folyamatba tartozik az is, hogy a dolgozóknak joguk van a szervezkedéshez, ahhoz, hogy követeljék az emberhez méltó munkakörülményeket.

Robert Vitillo prelátus emlékeztetett Ferenc pápa szavaira: a dolgozókat kell a megbeszélések középpontjába állítanunk, és nem pusztán az anyagi javakra kell koncentrálnunk. Ezt a témát össze kell kapcsolni az általános fejlesztés kérdésével, hogy az emberhez méltó munka hozzájárulhasson a világ, a közjó fejlődéséhez.

A szemináriumon többek között a következő témákról volt szó: az oktatás szerepe, nemzeti foglalkoztatási politikák, foglalkoztatottság és szegénység, minimálbérek, vállalati fejlesztés, gazdagság elosztása és egyenlőtlenségek.

Magyar Kurír

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.