2022.augusztus.11. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MEGÚJULT JÁRMÛPARK ÉS ÁLLOMÁSOK, KORSZERÛ SZOLGÁLTATÁSOK – A BALATONI VASÚTVONALAKON

9 perc olvasás
<p>  <span class="inline left"><a href="/node/1881"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Mavbalaton.thumbnail.jpg" border="0" alt="Vasút a Balaton partján..." title="Vasút a Balaton partján..." width="100" height="55" /></a></span>A vasúttársaság évrõl-évre kiemelt figyelmet fordít a nyári fõszezon balatoni menetrendjére, a személyszállítási szolgáltatásokra, valamint a környezet rendbetételére, ennek megfelelõen a nyári szezon kezdetére a társaság elvégezte a vasútállomások és környezetük felújítási munkáit, közel 800 millió forint értékben. </p><p>

  vasút a balaton partján...A vasúttársaság évrõl-évre kiemelt figyelmet fordít a nyári fõszezon balatoni menetrendjére, a személyszállítási szolgáltatásokra, valamint a környezet rendbetételére, ennek megfelelõen a nyári szezon kezdetére a társaság elvégezte a vasútállomások és környezetük felújítási munkáit, közel 800 millió forint értékben.

  vasút a balaton partján...A vasúttársaság évrõl-évre kiemelt figyelmet fordít a nyári fõszezon balatoni menetrendjére, a személyszállítási szolgáltatásokra, valamint a környezet rendbetételére, ennek megfelelõen a nyári szezon kezdetére a társaság elvégezte a vasútállomások és környezetük felújítási munkáit, közel 800 millió forint értékben.

A munkákban a balatoni települési önkormányzatok többsége is részt vállalt. A tisztább és kulturáltabb vasúti környezet megteremtéséhez hozzájárul a közmunkaprogram és a parlagfû-mentesítési akció is. Idén megújult kocsipark és több kerékpárszállító kocsi várja a balatoni nyaralókat. A mai napon a vasúttársaság vezetõi a hagyományos, turistaszezon elõtti ?balatoni bejáráson" vesznek részt.

Megújul a jármûpark

A nyári menetrendi idõszakban – június 23-tól augusztus 26-ig – immár második szezonban egy nap tíz vonatjáratban DESIRO motorvonatok közlekednek az északi parton, a Székesfehérvár-Balatonfüred-Tapolca útvonalon. Az utazóközönség a korszerû motorvonatokat az elmúlt évi szezonban rendkívül pozitívan fogadta.

A komfortosabb, kultúráltabb utazási lehetõség biztosítására a 2007. évi nyári menetrendi idõszak alatt már a Balaton mindkét partján közlekednek az új beszerzésû, felújított német kocsik is: ezek a kocsik futnak a Szombathely – Tapolca – Balatonfüred – Budapest, a Záhony – Debrecen – Budapest – Tapolca és a Budapest – Balatonfüred közötti gyorsvonatokban is. A nyári forgalomban a Déli parton 118 db, az Északi parton 12 db, összesen 130 db felújított német kocsi közlekedik. A Desiro motorvonatok közlekedtetésével együtt a szolgáltatási színvonalban ez komoly elõre lépés jelent az elmúlt szezonokhoz képest.

Felújított állomások, rendezettebb vasúti környezet

A dél-balatoni vasútvonalon a vasúttársaság idén 533,5 millió forintot költ fejlesztési beruházásokra, melynek keretében a vonal mentén elvégzik a felújításokat, karbantartásokat és a szükséges csinosítási és gyomirtási feladatokat is. A karbantartási munkák felölelik az utasterek tisztasági festését, a nyílászárók mázolását, karbantartását, továbbá az állomásokon gyöngykavicsot és virágokat helyeztek el. Számos állomáson lemosták a graffitiket, pótolták az eltulajdonított és megrongált berendezési tárgyakat, padokat.

A legnagyobb forgalmú balatoni állomáson, Siófokon kb. egymillió forintot költöttünk az állomás épületének rendbetételére. A másik legjelentõsebb beruházás Balatonlellén történt, ahol a teljes festésnek köszönhetõen újult meg az állomás és környezete.

A vasúttársaság az észak-balatoni vasútvonalon az idei évben mintegy 261 millió forint értékû fejlesztési beruházásokat hajt végre. Ebbõl az összegbõl 2007 év végéig a vasúti pálya egyes szakaszainak és berendezéseinek felújítására, karbantartására kerül sor, de természetesen az állomások és környékének csinosítására és gyom-mentesítésére is sor kerül. 

A legjelentõsebb beruházás Balatonalmádin volt, ahol több mint 34 millió forint állt rendelkezésünre. Így kerül sor például az utas aluljáró felújítására és térfigyelõ rendszer kiépítésére is. Az egyik leglátványosabb beruházás Badacsonyban történt, ahol többek között az önkormányzattal közösen kicserélték a peronburkolatot, és díszburkolatot alakítottak ki 6 millió forint értékben, megjavították a szökõkutat és kifestették a várótermet. Az északi part másik nagy beruházása Balatonszepezden történt, ahol – szintén az önkormányzattal közösen – magasperon épült díszburkolattal 5 millió forint értékben. Balatonarácson megújult a megállóhely épülete és környezete – mintegy 3 millió forint ráfordítással.  

biztonságos közlekedésû

A MÁV ZRt. vasúti sorompók biztonságfokozását szolgáló programja a dél-balatoni vonalon már tavaly befejezõdött, az észak-balatoni vonalakon pedig 2007-ben fejezõdik be. A tó körüli vasútvonalakon több mint 130 biztosított útátjáró van, ezek mindegyikénél az idén befejezõdnek a közlekedési hatóságok által elrendelt biztosítóberendezési intézkedések: a jelzõkbe LED-optikák kerültek/ fényesebb, kevesebbet fogyaszt eés soha nem ég ki/ , az útátjárók szinte kivétel nélkül félsorompóval kerültek kiegészítésre. Az idén félsorompóval egészül ki egy balatonkenesei sorompó, Gyenesdiáson új sorompó-berendezés létesül. Magyarországon eddig nem alkalmazott, új technológiával épülõ fénysorompót helyeztek üzembe Balatongyöröknél.

Az utas- és vagyonbiztonság érdekében a MÁV ZRt Biztonsági Igazgatósága 2007 idegenforgalmi idényben is kiemelten kezeli a Balaton parti vasúti közlekedés biztonságát. Ennek érdekében a Rendõrséggel közös szolgálatot szerveznek az utasok vagyonvédelmének biztosítása, a személyszállító szerelvények rongálásának megelõzése Az Igazgatóság az Országos Baleset-megelõzési Bizottsággal közösen szervez szolgálatot a vasúti átjárók ellenõrzésére is, az útátjárós balesetek megelõzése érdekében. A vasúttársaság felkérte a Rendészeti Biztonsági Szolgálatot, hogy lehetõleg minden nap biztosítsanak rendõri ellenõrzést a kihasznált személyszállító vonatokra.

vonaton kerékpárral

Az elmúlt évekhez képest jelentõsen javul a kerékpárszállítás lehetõsége a balatoni vasútvonalakon. A nyári menetrendben Budapestrõl a Balaton déli partjára naponta 12, az északi partra napi 6 pár vonat közlekedik kerékpárszállító kocsival. A közvetlen budapesti összeköttetések mellett – Budapestet érintve – naponta Nyíregyházáról (Debrecenbõl) és Miskolcról, hétvégéken Szegedrõl, Pécsrõl és Gyõrbõl kínálunk közvetlen eljutási lehetõséget kerékpáros utasaiknak a Balaton déli partjára.

Az elmúlt év sikere nyomán a Budapest-Velence között közlekedõ Goldoni EuroCity vonattal együtt közlekedõ Balaton IC vonatban kerékpárszállító kocsi közlekedik Keszthelyre és vissza. Az összes említett vonat a menetrendben egy ?kerékpár" szimbólummal van megjelölve, ahol általában 10-12, egyes esetekben 32 kerékpár szállítható.

A 2006-os nyári menetrendi idõszakhoz képest – Budapestet érintõen – 60 százalékkal több vonatban (napi 26 helyett 42 vonatban) biztosítják a kerékpárszállítást. A kerékpárszállítás népszerûsítésére tervezik a nyári idõszakra kommunikációs kampány indítását, amely elsõsorban szórólapok és – a Magyar Turizmus ZRt.-vel közösen – balatoni kerékpáros térképek kerékpárjegy mellé történõ kiadását jelenti majd.

A Balatoni Szövetséggel és a Balatoni Fejlesztési Kht.-val kötött együttmûködési megállapodás alapján, közös finanszírozásban két darab kerékpárszállító kocsi került felújításra, amelyek mindkét parton segítik a kerékpáros turizmus fejlõdését.

mozgáskorlátozottak utazása a tó körüli vonatokon

A balatoni vasútvonalakon – mozgáskorlátozottak utazása esetén – mind egyéni, mind csoportos utazások megszervezésére lehetõség van. A Balaton partján közlekedõ szerelvényekben – köszönhetõen a német kocsik forgalomba állásának – számos vonatszerelvényben rendelkezésre állnak alkalmas kocsik. 

A csoportos utazásokat a jelenleg Bp. Nyugati pályaudvaron tárolt beépített emelõ-szerkezettel ellátott két speciális kocsival bonyolítják le. A kocsikban a kialakítástól függõen 8/16 kerekesszék elhelyezésére alkalmas hely, továbbá 40/16 ülõhely (kísérõk részére) található.

Az ?Esélyegyenlõség a vasúton" program keretében több, nagyobb forgalmú állomáson a mozgáskorlátozottak által is használható mosdó található. Szintén a nagyobb utasforgalommal rendelkezõ  (pl. Siófok, Fonyód, Balatonfüred) állomásokon mobil emelõ szerkezet áll az utasok rendelkezésére, amely segítségével a kerekesszék a vasúti kocsi peronszintjéig emelhetõ, így az utas biztonságosan éri el a kocsi szintjét.

vizen és vonaton: balaton mix

A Balatoni Hajózási Zrt. és a MÁV ZRt. a nyári idõszakban a Balatonhoz utazók komplex kiszolgálása érdekében – szolgáltatásaik bõvítése céljából – ismét közös ajánlattal jelenik meg. A Balaton Mix egy kedvezményes áron kibocsátott, bérletszerûen, több napon át használható, közös menetjegy a Balaton körüli menetrend szerinti vonatok és a balatoni menetrend szerinti hajójáratok igénybevételéhez.

A Balaton Mix jegyet az igényekhez igazodva az elõ- és utószezonra is kiterjesztették, így azok május 19-tõl szeptember 17-ig érvényesek. Idén már 1-2-3 napos jegyfajták is kiadásra kerülnek, a korábban bevált speciális lehetõségek megtartása mellett. Felnõtt és gyermekjegyek esetén díjmentes kerékpárszállítás, illetve nagyobb létszámban együtt utazók részére csoportos elszámolási lehetõséget biztosítanak.

közmunkaprogram

Heinczinger István, a MÁV ZRt. vezérigazgatója és Kiss Péter, szociális és munkaügyi miniszter még februárban írta alá azt az együttmûködési megállapodást, amely szerint a MÁV ZRt. és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM) idén is elindítja a közmunkaprogramot a vasútvonalak megtisztítására. A vasúttársaság a költségek 50 százalékával, idén már 500 millió forinttal járult hozzá ehhez a fontos programhoz. A szükséges pénzügyi fedezet másik felét a Közmunkatanács, a Foglalkoztatási Alap, a Környezetvédelmi Alap és egyéb térségfejlesztési források biztosítják. A közmunkaprogram keretén belül a a Balaton térségében idén 125 ember vesz részt a programban.

A közmunkaprogramon túl, a vasúttársaság a permetezõ vonatok közlekedtetésére csaknem 600 millió forintot fordít. A permetezõ vonatok mellett március és október között a vasúti pálya mentén kaszával, az állomásokon kisgépekkel végzik a gyomirtást és a területek gondozását, de az állomásokon – fõleg az idegenforgalmi helyeken, így a tóparton is – parkosítanak, vonzóbbá teszik a vasúti környezetet. A munkák elvégzésére 250 millió forintot áldoz a MÁV ZRt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.