2022.szeptember.24. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Turisztikai forrás pályázatok az Észak Alföldi régióban

5 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/10903"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Image1.thumbnail_33.jpg" border="0" alt="www.eszakalfoldi.hu" title="www.eszakalfoldi.hu" width="100" height="92" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.eszakalfoldi.hu/">www.eszakalfoldi.hu</a> </strong></span></span>  <p>Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  a Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére pályázatot hirdetett az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló <strong>rendezvények,</strong> valamint az Észak-alföldi turisztikai régió ismertségét növelő <strong>marketingeszközök</strong> támogatására.</p><p>

www.eszakalfoldi.huwww.eszakalfoldi.hu  

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  a Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére pályázatot hirdetett az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló rendezvények, valamint az Észak-alföldi turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatására.

www.eszakalfoldi.huwww.eszakalfoldi.hu  

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium  a Turisztikai célelőirányzat forrásainak terhére pályázatot hirdetett az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló rendezvények, valamint az Észak-alföldi turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatására.

A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el a kormány. Az abban foglaltaknak megfelelően készült el az Észak-alföldi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia, amely a régió turizmusfejlesztésének egyik legfontosabb célkitűzéseként a turizmus szezonális ingadozásának csökkentését, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelését jelölte meg. Ennek egyik legfontosabb eszköze a turisztikai szempontból jelentős, az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban és 2009. első negyedévében megvalósuló, regionális jelentőségű, turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények megvalósításának támogatása. Marketingeszközök esetében, a régió ismertségét növelő, a turisták kellő időben történő, a turisztikai kínálattal kapcsolatos, megfelelő mennyiségű információval való ellátása, amely jelentős mértékben hozzájárul egy adott térség imázsának kialakulásához. Az Észak-alföldi turisztikai régió turisztikai kínálatának bel- és külföldön történő piacra jutásának elősegítése, a régió mint turisztikai célterület ismertebbé tétele.

A Turisztikai célelőirányzatban a regionális pályázati támogatásokra fordítható keretösszeg az Észak-alföldi régióban 160 millió forint.

A Turisztikai Szakállamtitkárság, ún. „kétkörös" meghirdetést tervezett az alábbiak szerint:

–       2007. évi pályázati célok folytatása – rendezvény, marketingeszközök

Meghirdetés: 2008. február 28.)

–       Új pályázati célok

Meghirdetés: 2008. március 20. (csütörtök)

Az ÉA RIB döntése értelmében a 2007. évben meghirdetett pályázati célok folytatása mellett döntött, nem kíván új pályázati célokat kiírni.

Rendezvények: a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 120 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma: 45-50 db, az alábbi szempontok közül legalább egynek megfelelnek: a régió kiemelt garantált programja, hagyományőrző és rendszeresen megrendezésre kerül, az „Észak-alföldi régió ajánlásával" címet viselik, kistérségi összefogással valósul meg.

Előfeltétele: rendezvény költségvetésének összege

v     megyei, regionális vonzerejű rendezvények esetében: legalább 1 millió forint;

v     országos vonzerejű rendezvények esetében: legalább 2 millió forint;

v     nemzetközi vonzerejű rendezvények esetében: legalább 3 millió forint;

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:

  1. a 2008. évi „Vizek Évéhez" és a „Reneszánsz Évhez", valamint a 2009. évi „Kulturális Turizmus Évéhez" kapcsolódó események, rendezvények, turisztikai jelentőséggel bíró sportrendezvények;

A támogatás mértéke és intenzitása:

v     támogatás mértéke: maximum 6 millió forint

v     támogatás intenzitása: a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a.

 

Marketing eszközök: rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 20-25 db

 az alábbi tevékenységek támogathatók:

1.1.   az Észak-alföldi turisztikai régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő korszerű marketingeszközök létrehozása, a partnerség szerepének erősítése, az egységes regionális marketingre való ösztönzés:

–       a regionális, vagy megyei, de legalább kistérségi jelentőségű turisztikai helyszíneket és vonzerőket, turisztikai termékeket bemutató nyomtatott,ill. elektronikus kiadványok megjelentetése, honlapok fejlesztése, internetes megjelenések támogatása;

belföldi marketing kampányok;

a projekt költségvetésének összege legalább 800 ezer forint;

1.2.   belföldi turisztikai vásárokon való részvétel, study tour-ok, szakmai vagy régiót bemutató tanulmányutak szervezése;

a projekt költségvetésének összege legalább 2 millió forint;

A támogatás mértéke és intenzitása:

v     támogatás mértéke: maximum 2 millió forint.

v     támogatás intenzitása: a projekt összköltségének

  • önkormányzatok és társulásaik, illetve non-profit szervezetek esetében: legfeljebb 65%-a;
  • egyéb esetben: legfeljebb 50%-a.

2.      A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató 2008. március 7-től az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjáról (http://www.otm.gov.hu/, ezen belül Turizmus főcím, illetve http://www.mth.gov.hu/), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról (http://www.itthon.hu/) és a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának honlapjáról (http://www.eszakalfoldi.hu/) letölthető, továbbá elektronikus formája térítésmentesen igényelhető a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságánál (5000 Szolnok, Sóház u. 8. I. em. 1., Tel: 56/516-110, 56/516-111, e-mail: rmiszolnok@itthon.hu).

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.