2023.február.05. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Versmegálló

5 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/2362"><img class="image thumbnail" src="/files/images/versmegallo.thumbnail.jpg" border="0" alt="versmegálló" title="versmegálló" width="100" height="96" /></a></span>A 2007-es év kiemelt éve a Mûvészetek Házának. Kereken 20 éve alapította a Baranya Megyei Önkormányzat jogelõdje, a Baranya Megyei Tanács azzal a céllal, hogy a hivatásos mûvészetek számára méltó otthont, befogadó és menedzselõ intézményt hoz létre. Az intézmény azóta is õrzi az alapítás szellemét, s ennek jegyében bonyolít évente több száz kulturális és mûvészeti rendezvényt.</p><p>

versmegállóA 2007-es év kiemelt éve a Mûvészetek Házának. Kereken 20 éve alapította a Baranya Megyei Önkormányzat jogelõdje, a Baranya Megyei Tanács azzal a céllal, hogy a hivatásos mûvészetek számára méltó otthont, befogadó és menedzselõ intézményt hoz létre. Az intézmény azóta is õrzi az alapítás szellemét, s ennek jegyében bonyolít évente több száz kulturális és mûvészeti rendezvényt.

versmegállóA 2007-es év kiemelt éve a Mûvészetek Házának. Kereken 20 éve alapította a Baranya Megyei Önkormányzat jogelõdje, a Baranya Megyei Tanács azzal a céllal, hogy a hivatásos mûvészetek számára méltó otthont, befogadó és menedzselõ intézményt hoz létre. Az intézmény azóta is õrzi az alapítás szellemét, s ennek jegyében bonyolít évente több száz kulturális és mûvészeti rendezvényt.

A Jelenkor irodalmi és mûvészeti folyóirat 2008-ban lesz 50 éves. A Jelenkor az egymást váltó korszakok és generációk irodalmi munkássága nyomán a pécsi kultúra fontos letéteményesévé, emblematikus hírnökévé vált. Napjainkban is a kortárs magyar irodalom egyik legismertebb fóruma.

A Mûvészetek Házában a Jelenkor Alapítvány közremûködésével 2007 májusában létrejött a pécsi Irodalom Háza. A két intézmény összeolvadásával megvalósíthatóvá válnak azok az elképzelések, amelyek egy irodalmi múzeum és mûvészkávéház létrehozását, valamint irodalmi és mûvészeti ösztöndíjak, szakmai workshopok beindítását célozzák. A Jelenkor – melynek teljes szerkesztõsége, infrastruktúrája és apparátusa a Mûvészetek Házában kap helyet – a Jelenkor Alapítvány közremûködésével az intézmény keretei között valósítja meg az Irodalom Háza szakmai programját.

www.versmegallo.huA létrejövõ Mûvészetek és Irodalom Háza a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában, költségvetési intézményként mûködik tovább, mely szervezeti egységen belül mûködik a Jelenkor Alapítvány. A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs 2010 Menedzsment Központ a város kulturális intézményhálózati sajátosságaihoz illeszkedõ, széleskörû európai kitekintést biztosító új típusú intézményfejlesztés megvalósítása érdekében mûködnek együtt.

Jelen projekt sok szempontból megfelel az EKF-pályázat koncepciójának, és nem mond ellent a decentralizáló törekvéseknek sem: hozzájárul a kulturális turizmus fejlesztéséhez, nemzetközi és regionális funkciókat lát el, kulturális üzenete van. A létrejövõ új intézményi felállás újabb lehetõségeket nyit – nemzetközi pályázatok bevonásával – a késõbbi fejlesztésekre.

citylight 1A Mûvészetek és Irodalom Háza fontos célkitûzése, hogy a nemzetközi irodalmi és mûvészeti áramlatokat figyelembe véve olyan új megjelenési formákat találjon, amelyek a mûvészeti alkotásokat az eddigieknél szélesebb társadalmi körben teszik elérhetõvé. Az intézmény ennek megfelelõen 2007 januárjában meghirdette a VersMegalló – Köztéri vers- és fotókiállítás pályázatot. A projekt ötletét a Budapesten már három alkalommal sikeresen megrendezett VersMetró-kiállítás adta, így a pályázatot is a pesti Versmetró-program szervezõivel, a Café Bábellel közösen bonyolították le.

Az országos pályázatra amatõr és hivatásos fotósok és költõk küldhették be alkotásaikat ?Határtalanul" hívószóra. A mûveknek az emberek és kultúrák közti különbségek áthidalhatóságára, az egymással folytatott párbeszéd lehetõségeire kellett koncentrálniuk. Beküldhetõek voltak továbbá olyan mûvek is, amelyek Pécshez, a ?Határtalan városhoz" kötõdõ valós vagy fiktív emlékeket, élményeket mesélnek el. A VersMegálló program sikerességét bizonyítja, hogy az ország szinte valamennyi részébõl és a határokon túlról is érkeztek alkotások: 138 szerzõ összesen 551 verset, és 68 fotós 412 fényképet küldött be.

citylight 2A szervezõk a buszmegállók reklámfelületein 100 nagyméretû plakátot helyeznek el a város forgalmas buszmegállóiban. A reklámfelületeken a zsûri (vers: Ágoston Zoltán, a Jelenkor fõszerkesztõje és Méhes Károly, költõ, író; fotó: Körtvélyesi László fotómûvész és Doboviczki Attila, a PTE BTK oktatója) által kiválasztott egy-egy vers, illetve annak idegen nyelvû fordítása, valamint egy fotó kap majd helyet.

A kiállítás a kultúraterjesztés- és népszerûsítés mellett hozzájárul a városi élet tereinek gazdagításához, a városkép arculati megújításához – ezáltal az EKF köztérmegújítási programjához -, és új típusú, nyitott viszonyt kezdeményez a mûvészet és az emberek mint kultúrafogyasztók között.

A szervezõk június folyamán nyolc kísérõrendezvénnyel várják a látogatókat. A ház vendége lesz többek között Ráckevei Anna, Falcsik Mari, Kokas Katalin, az Ulpius Ház zenekar, Borbély Szilárd és Jász Attila. A VersMegálló nyertes mûveibõl rendezett kiállítás június 12-e és 19-e között megtekinthetõ lesz a pécsi Árkád Bevásárlóközpontban.

A program érdekessége a http://www.versmegallo.hu/  honlap, ahol a szervezõk a projekthez tartozó játékokat hirdettek meg (versgenerátor, versfelismerõ kvíz). Ugyanitt olvashatók a beérkezett pályamûvek, és letölthetõk a nyertes pályamûvek színészek által elõadott hangos verziói is.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.