2023.március.28. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom 2007. I. negyedéves eredményei

11 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/1440"><img class="image thumbnail" src="/files/images/header_magyar_telekom.thumbnail.gif" border="0" alt="Magyar Telekom" title="Magyar Telekom" width="100" height="30" /></a></span>2007. május 10.-én hozta a T-csoport nyilvánosságra 1. negyedéves üzleti eredményérõl a gyorsjelentést. <strong>Stabil üzleti teljesítmény a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatások növekvõ hozzájárulásával.</strong></p><p> 

magyar telekom2007. május 10.-én hozta a T-csoport nyilvánosságra 1. negyedéves üzleti eredményérõl a gyorsjelentést. Stabil üzleti teljesítmény a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatások növekvõ hozzájárulásával.

 

magyar telekom2007. május 10.-én hozta a T-csoport nyilvánosságra 1. negyedéves üzleti eredményérõl a gyorsjelentést. Stabil üzleti teljesítmény a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatások növekvõ hozzájárulásával.

 

 A 2007. elsõ negyedévi gyorsjelentéssel kezdõdõen a Magyar Telekom az új vállalatirányítási rendszernek megfelelõen módosítja a szegmensek eredményének közzétételi struktúráját. A közzétett szegmens adatok konzisztensek a vállalatirányítás által döntéstámogatás és ellenõrzés céljára használtakkal. A szegmensek a magyar és nemzetközi tevékenységet is magában foglaló üzletágak (T-Com, T-Mobile, T-Systems, valamint a Csoport központ és szolgáltatató központ szegmens) alapján kerültek kialakításra. Mindemellett a társaság másodlagosan földrajzi szegmensbontást alkalmaz. A T-Com szegmens a Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban nyújtott vezetékes szolgáltatásokat, valamint a Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában nyújtott alternatív és nagykereskedelmi tevékenységeket foglalja magába. A T-Mobile szegmens a Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban nyújtott mobil szolgáltatásokat tartalmazza, valamint ide tartozik a Pro-M által nyújtott TETRA szolgáltatás. A T-Systems szegmens a Magyarországon nyújtott nagyvállalati szolgáltatásokat tartalmazza. A Csoport központ és szolgáltató központ stratégiai és divíziókon átnyúló menedzsment funkciókat lát el a Magyar Telekom Csoportnál, valamint – elsõsorban belsõ szolgáltatásként – ingatlan, marketing, biztonsági, beszerzési, emberi erõforrás és könyvelési szolgáltatásokat foglal magába. A négy bemutatott szegmens eredményének összege nem egyenlõ a csoport eredményeivel a köztük történt tranzakciók kiszûrése miatt.

Fõbb eredmények:

 • A bevételek 6,1%-kal 151,9 milliárd forintról 161,1 milliárd forintra (638,4 millió euróra) nõttek 2007. elsõ negyedévben az elõzõ év azonos idõszakához képest. A mobil, az internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a vezetékes kimenõ forgalmi bevételek csökkenését. A KFKI, a T-Systems Hungary és a Dataplex konszolidálása 5,6 milliárd forinttal járult hozzá a Csoport bevételeihez 2007. elsõ negyedévben.
 • Az EBITDA 1,7%-kal 63,0 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 39,1% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal* kapcsolatos költségek (0,9 milliárd forint) és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások (4,0 milliárd forint) nélkül 67,9 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 42,1%.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított bruttó összeg 9,4 milliárd forint volt, melybõl a T-Com szegmensre 4,8 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 4,0 milliárd forint (ebbõl 1,0 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra), a T-Systems szegmensre pedig 0,5 milliárd forint jutott.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 16,1%-kal, 18,9 milliárd forintról (74,5 millió euróról) 15,9 milliárd forintra (63,0 millió euróra) mérséklõdött a magasabb nyereségadó következtében.
 • Az üzleti tevékenységbõl származó nettó cash-flow nagymértékben, 43,6 milliárd forintról 57,3 milliárd forintra nõtt, mivel az EBITDA csökkenését és a magasabb adófizetést ellensúlyozta az alacsonyabb kamatfizetés és az elsõsorban a szállítói kötelezettségek változása következtében lecsökkent mûködõtõke-igény. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 28,8 milliárd forintról 25,0 milliárd forintra csökkent, elsõsorban az Orbitel 2006. elsõ negyedévben történt akvizíciójának következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentõsen megnövekedett, mely tükrözi a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban történt kifizetését.
 • A nettó adósságállomány 283,2 milliárd forintra nõtt. A hitelek az akvizíciók finanszírozása és a 2005. év utáni osztalék 2007. januárban történt kifizetése következtében emelkedtek. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tõkére vetített aránya) 2007. március végén 31,7% volt.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:
?Az elsõ negyedéves kedvezõ csoportszintû bevétel-növekedés a közelmúltban megvásárolt informatikai és rendszerintegrációs társaságok konszolidálásának és a TETRA szolgáltatásból származó bevételeknek köszönhetõ. Az EBITDA kismértékben csökkent a vizsgálattal és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek következtében. Elsõ alkalommal jelentjük a szegmens eredményeket az új jelentési struktúrában, ami biztosítja az üzletágak jobb átláthatóságát, és összhangban van a belsõ jelentési és ellenõrzési rendszerrel. A T-Com szegmensben továbbra is az ügyfélmegtartás és a szélessáv elterjesztése a célunk. A magyar piacon az év eleje óta megkétszereztük az ADSL csomagok sebességét, és márciusban elindítottuk a telefonszolgáltatás nélküli ADSL-t, hogy elõsegítsük a szélessávú penetráció további növekedését. Ennek köszönhetõen a szélessávú ügyfelek száma és az internet bevételek erõs növekedése folytatódott. A T-Mobile szegmensben a magas penetráció és az erõs verseny ellenére megõriztük egyértelmû piacvezetõ pozíciónkat Magyarországon. Bár a mobil végzõdtetési díjak csökkenése kedvezõtlenül hatott a bevételekre, a bõvülõ forgalomnak és a mobil szélessávú szolgáltatások növekvõ szerepének köszönhetõen mobil bevételeink növekedtek. A bevételek növekedéséhez nemzetközi mobil leányvállalataink is hozzájárultak. A T-Systems szegmens bevételeinek jelentõs növekedése új leányvállalataink, a KFKI és a T-Systems Hungary konszolidálásának, valamint az új outsourcing szerzõdéseknek köszönhetõ."

T-Com

A szegmensek közötti kiszûrések elõtti bevételek 2,3%-kal 75,3 milliárd forintra csökkentek 2007. elsõ negyedévben 2006. azonos idõszakához képest, az EBITDA ráta pedig 40,6%-ra csökkent.

 • Magyarországon a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 2,4%-kal csökkentek elsõsorban a mobil-helyettesítés, valamint az alternatív és kábelszolgáltatók miatti forgalomcsökkenés következtében. Az internetszolgáltatásokból származó bevételek 22,8%-kal nõttek az ADSL és a szélessávú kábel elõfizetõk számának jelentõs növekedése következtében. 2007. március végén a szélessávú csatlakozások száma meghaladta a 628 ezret, azonban az erõs mobil-helyettesítés és a kábelszolgáltatók által támasztott erõs verseny miatt a vezetékes vonalak száma csökkent (2007. március végén 4,2%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). Az EBITDA 3,0%-kal 24,9 milliárd forintra csökkent, míg az EBITDA ráta kismértékben, 40,9%-ra emelkedett.
 • Macedóniában a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 3,7%-kal 10,2 milliárd forintra csökkentek az erõs mobil-helyettesítés és a kibontakozó vezetékes verseny miatti forgalomcsökkenés következtében. Az internetszolgáltatásokból származó bevételek növekedése csak részben ellensúlyozta a csökkenést. Az EBITDA 0,9%-kal csökkent, míg az EBITDA ráta 50,5%-ra nõtt 2007. elsõ negyedévben.
 • Montenegróban a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 3,2%-kal 4,4 milliárd forintra nõttek 2007. elsõ negyedévben, mivel a nagykereskedelmi és szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek növekedése sikeresen ellensúlyozta a kiskereskedelmi hangforgalom csökkenését. Az EBITDA jelentõsen csökkent a társaságtól távozó munkavállalókkal, illetve a folyamatban lévõ jogi ügyekkel kapcsolatban képzett céltartalékok miatt. Ennek következtében az EBITDA ráta 12,9%-ra csökkent. Az említett céltartalékok nélkül az EBITDA ráta közel változatlan, 34% volt.

T-Mobile

A szegmensek közötti kiszûrések elõtti bevételek 7,6%-kal 80,8 milliárd forintra nõttek, az EBITDA ráta 42,7% volt.

 • A T-Mobile Magyarország bevételei 4,1%-kal emelkedtek a megemelkedett ügyfélbázisnak és az értéknövelt szolgáltatások növekvõ fontosságának köszönhetõen annak ellenére, hogy a mobil végzõdtetési díjak 2007. februári csökkentése miatt a nagykereskedelmi hangszolgáltatás bevételei csökkentek. Bár az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a perchasználat növekedése folytatódik, az ARPU 3,3%-kal csökkent az alacsonyabb tarifák és végzõdtetési díjak következtében. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 5%-kal növekedett a szerzõdéses ügyfeleknek és a 3G/HSDPA készülékekhez nyújtott magasabb támogatások miatt. Ennek köszönhetõen tovább javult az ügyfélösszetétel, az elsõ negyedév végén 35,7% volt a szerzõdéses ügyfelek aránya. Az EBITDA 27,9 milliárd forint, az EBITDA ráta 41,8% volt.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 12,6%-kal nõttek az erõs árverseny jellemezte, növekvõ piacon. Az árszint ugyan folyamatosan csökken, az ügyfélösszetétel kedvezõ változásának és a növekvõ perchasználatnak köszönhetõen azonban az ARPU 4,5%-kal nõtt. Az EBITDA ráta magas, 54,4% volt.
 • A montenegrói mobil bevételek 23,1%-kal emelkedtek 2007. elsõ negyedévben az ügyfélkör és a forgalom jelentõs növekedésének köszönhetõen, melyet a mobil-helyettesítés erõsödése is segített. A piaci penetráció 2007. március végére 135%-ra nõtt, mely elsõsorban a SIM kártyák érvényességének 2006. októberében történt meghosszabbítását tükrözi. Az EBITDA ráta 28,0% volt 2007. elsõ negyedévben a végkielégítésekhez kapcsolódó költségek következtében.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M-nél a mobil bevételek 1,7 milliárd forintot, az EBITDA 0,6 milliárd forintot tett ki 2007. elsõ negyedévben.

T-Systems

A szegmensek közötti kiszûrések elõtti bevételek 36,4%-kal nõttek az új leányvállalatok konszolidálásának köszönhetõen. 2007. elsõ negyedévben a KFKI és a T-Systems Hungary hozzájárulása a bevételekhez 5,3 milliárd forint, az EBITDÁ-hoz pedig 0,7 milliárd forintot volt. A bevételek alakulásának kedvezõ trendjéhez az új outsourcing szerzõdések és a kormányzati elektronikus adóbevallási projekt is hozzájárultak. Az új leányvállalatok nélkül a bevételek 3,8%-kal csökkentek a hangszolgáltatások árszintjének folyamatos csökkenése és a növekvõ mobil-helyettesítés következtében. A szegmens EBITDA gyakorlatilag változatlan, az EBITDA ráta 23,1% volt.

Csoport központ és szolgáltató központ

A szegmensek közötti kiszûrések elõtti bevételek 8,5%-kal csökkentek az alacsonyabb marketing és ingatlan szolgáltatási bevételek következtében. Az EBITDA 21,3%-kal, -6,2 milliárd forintra csökkent a végkielégítések miatt magasabb személyi jellegû költségek miatt.

*Mint ahogy az már korábban is közzétettük, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (?PwC") két olyan szerzõdést talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmû. 2006 februárjában a Társaság Ellenõrzõ Bizottsága független vizsgálat lefolytatását kezdeményezte ez ügyben. A vizsgálat során további két szerzõdés került elõ a Magyar Telekom Nyrt.-nél, melyek aggodalomra adhatnak okot. A vizsgálatot folytató független cégnek a mai napig nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni arról, hogy a vizsgálat tárgyát képezõ négy szerzõdés bármelyike alapján a Társaságnak illetve leányvállalatainknak nyújtott szolgáltatás arányban van a szerzõdések ellenértékeként kifizetett összegekkel. A vizsgálatot folytató független cég nem tudta határozottan megállapítani a szerzõdések célját, illetve az is lehetséges, hogy a szerzõdések célja nem helyénvaló. A független vizsgálók a Társaság macedón leányvállalatánál további olyan szerzõdéseket azonosított be, amelyek újabb vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy ezeket a szerzõdéseket felül kell vizsgálni, és a független vizsgálat körét kiterjesztette ezen további szerzõdésekre és kapcsolódó tranzakciókra. Ennek megfelelõen, a Társaság bizonyos helyesbítõ intézkedéseket hagyott jóvá, amelyek megvalósítása jelenleg is tart és céljuk, hogy javítsák a Társaság belsõ kontrolljait annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a magyar és egyesült államokbeli jogi követelményeknek, valamint a New York-i Tõzsde kibocsátókra vonatkozó elõírásainak. A korábbi nyilatkozatainknak megfelelõen, a vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a jövõben is elmulaszthatnak az egyesült államokbeli, magyar és egyéb vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által az auditált éves jelentések elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyûlés megtartására vonatkozóan elõírt határidõket. A Társaságot ezidáig 13 millió forintra bírságolták a késések miatt. A Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tõzsdefelügyeletét és Igazságügy Minisztériumát, és rendszeres kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálatot illetõleg, és válaszol a hatóságok által feltett kérdésekre.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.