2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Europarlamenti ülés: Fogva tartott palesztinok: Izrael tartsa be nemzetközi kötelezettségeit

15 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span>A terrorizmus elleni harc nem jogosít fel a humanitárius jog megsértésére - áll az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetével foglalkozó EP-állásfoglalásban. A képviselők üdvözlik a 198 palesztin szabadon engedését. A parlament a palesztinokat a terrorizmus elleni fellépésre, Izraelt pedig a nemzetközi normák teljes mértékű tiszteletben tartására szólítja fel.</p><p>

A terrorizmus elleni harc nem jogosít fel a humanitárius jog megsértésére – áll az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetével foglalkozó EP-állásfoglalásban. A képviselők üdvözlik a 198 palesztin szabadon engedését. A parlament a palesztinokat a terrorizmus elleni fellépésre, Izraelt pedig a nemzetközi normák teljes mértékű tiszteletben tartására szólítja fel.

A terrorizmus elleni harc nem jogosít fel a humanitárius jog megsértésére – áll az Izraelben fogva tartott palesztinok helyzetével foglalkozó EP-állásfoglalásban. A képviselők üdvözlik a 198 palesztin szabadon engedését. A parlament a palesztinokat a terrorizmus elleni fellépésre, Izraelt pedig a nemzetközi normák teljes mértékű tiszteletben tartására szólítja fel.

Az EP csütörtökön 416 igen, 136 nem, 61 tartózkodó vokssal megszavazta a szocialista, a liberális, a zöldpárti, és az egyesült baloldali képviselőcsoport közösen benyújtott állásfoglalás-tervezetét az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyok helyzetéről.

A szöveg szerint „Izrael az elmúlt években számos, a polgári lakosság ellen irányuló halálos terrortámadást szenvedett el", azonban „a terrorizmus elleni küzdelem nem jogosít fel a humanitárius jog megsértésére".

Tizenegyezer palesztin izraeli börtönben

„Ma is több mint 11 ezer palesztint, köztük több száz nőt és gyermeket tartanak fogva izraeli börtönökben és büntetőintézetekben", ezen túl „a megszállt palesztin területekre vonatkozó izraeli katonai rendeletek alapján a palesztin gyermekeket 16 éves koruktól felnőttnek tekintik, és az ilyen gyermekeket gyakran nem megfelelő körülmények között tartják fogva" – áll az állásfoglalásban.

Az EP üdvözli a 198 palesztint szabadon bocsátását

A képviselők ugyanakkor üdvözlik, hogy „augusztus 25-én az izraeli kormány jó szándéka jeléül és a kölcsönös bizalomépítés jegyében 198 palesztint szabadon bocsátott", és „az izraeli és a libanoni kormány a közelmúltban pozitív lépéseket tett a foglyok elhunyt izraeli katonákra történő cseréje ügyében".

Adminisztratív letartóztatási parancs

Az állásfoglalás emlékeztet: Izraelben mintegy ezer foglyot „adminisztratív letartóztatási parancs" alapján, fellebbezési joggal, de vádemelés, tárgyalás és a védelemhez való jog nélkül tartank fogva, és ezeket a parancsokat „akár évekre meg lehet hosszabbítani, ami néhány esetben meg is történik". A képviselők által hivatkozott „emberi jogi jelentések szerint a palesztin foglyokat durva bánásmódban részesítik, és kínzásnak vannak kitéve".

Az Európai Parlament „felszólítja Izraelt, hogy tartsa be a fogva tartás minimális normáit, állítsa valamennyi fogva tartottat bíróság elé, vessen véget az adminisztratív őrizetbe vétel alkalmazásának, és vezessen be megfelelő intézkedéseket a kiskorúakkal, valamint a foglyok látogatásával kapcsolatban a nemzetközi normák teljes mértékű tiszteletben tartásával".

Palesztin fellépést a terror ellen

Az állásfoglalás ugyanakkor „felhívja a Palesztin Hatóságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést és akadályozza meg, hogy elsősorban a korábbi fogva tartottak, és különösen a gyerekek erőszakos vagy terrorcselekményeket hajtsanak végre". A képviselők továbbá „lépések megtételére szólítják fel a Hamászt és Izraelt az izraeli Gilad Salit tizedes azonnali szabadon bocsátásának érdekében".

Izraelnek be kell tartania nemzetközi kötelezettségeit

Az EP elismeri Izrael biztonsággal kapcsolatos jogos aggodalmait, és úgy véli, valamennyi fogolynál „teljes mértékben tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, mivel egy demokratikus ország számára ez döntő lépésnek számít".

A parlament végül „hangot ad azon meggyőződésének, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok fejlesztésének összefüggésben kell állnia azzal, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi jogszabályok által előírt kötelezettségeit".

Repülőjegy-foglalási rendszerek: erősebb verseny, alacsonyabb árak

Az Európai Parlament első olvasatban elfogadta az utazási irodák által használt számítógépes repülőjegy-foglalási rendszerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát és egyszerűsítését. A képviselők szerint a változtatások után fokozódik a versenyt, és így alacsonyabbak lesznek az árak. A rövid repülőutak alternatívájaként vonatjegyet is fel kellene kínálni.

Az EP csütörtökön, 496 igen, 203 nem, 23 tartózkodó vokssal elfogadta Timothy Kirkhope (néppárti, brit) jelentését, amely a számítógépes helyfoglalási rendszerek (computerized reservation system – CRS) ügyviteli szabályzatáról szóló rendelet módosításával foglalkozik. (Az EP végül nem a szakbizottságban korábban megszavazott szöveget szavazta meg, hanem a néppárti módosító indítványt.)

A foglalási rendszerekkel kapcsolatos, jelenleg hatályos szabályozás légi szállítókra, utazási irodákra, és bizonyos esetekben vasútüzemeltetőkre vonatkozik.

A húsz éve elfogadott jogszabály bevezetése óta a piac gyökeresen megváltozott. Korábban például a légitársaságok elsősorban saját foglalási rendszerekkel dolgoztak, ma viszont ezek többnyire függetlenek. A korábbi szigorú előírások az Európai Bizottság szerint a mostani körülmények között visszafogják a versenyt – így például arra ösztönzik a társaságokat, hogy a saját honlapjukon árulják jegyeiket -, ezzel pedig magasan tartják az árakat.

A bizottsági javaslat lényege az, hogy a légitársaságok és a foglalási rendszerek korlátozás nélkül tárgyalhassanak a légi szolgáltatások értékesítésének feltételeiről, és hogy erősödjön a verseny az alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatások érdekében.

Azok a szállítók, amelyek egyben egy foglalási rendszer tulajdonosai is, a többi foglalási rendszernek is kötelesek lesznek megadni mindazon információkat, amelyeket saját leánycégüknek adnak.

Pontos információ az árakról

Az elfogadott módosítás szerint „amikor az árak megjelenítésre kerülnek a fő megjelenítő képernyőn és/vagy amikor a sorrendbe állítás az árak szerint történik, az áraknak tartalmazniuk kell a díjtételeket és a légi fuvarozó vagy vasúttársaság felé fizetendő valamennyi vonatkozó, kötelezően fizetendő adót, illetéket, pótlékot és díjat, és azokat, amelyek képernyőn való megjelenítésükkor elkerülhetetlenek és várhatóak".

Az előfizető választásának megfelelően az utazási lehetőségeket a fő kijelzőn vagy a díjak szerint, vagy pedig a következők szerint kell rangsorolni:

  • közvetlen utazási lehetőségek a járat indulásának ideje szerinti sorrendben;
  • minden egyéb utazási lehetőség az eltelt utazási idő szerint rangsorolva.

Ahol az utazási lehetőségeket az utóbbi módok valamelyike szerint rangsorolják, és a CRS azonos várospárokat kiszolgáló vasúti szolgáltatásokat kínál fel, legalább a rangsorban első vasúti vagy vasúti-légi szolgáltatást a fő megjelenítő képernyőn kell megjeleníteni.

A légi közlekedési termékekhez vagy a légi közlekedési termékek melletti vasúti közlekedési termékekhez kapcsolódó busz-szolgáltatásokról szóló információt a CRS-ek fő megjelenítő képernyőjén kell feltüntetni a jövőben.

Környezetvédelmi összehasonlíthatóság a vonattal, busszal

A jelentésben az áll, hogy „ösztönözni kell, hogy a CRS a jövőben könnyen érthető információt tartalmazzon a járat szén-dioxid-kibocsátásáról és üzemanyag-fogyasztásáról. Ezt az átlagos üzemanyag-fogyasztásra (személyenként, liter/100 km-ben megadva) és széndioxid-kibocsátásra (személyenként, g/km-ben megadva) vonatkozó információk feltüntetésével lehetne megtenni, összehasonlítva a vonattal vagy busszal történő legjobb utazási alternatívák adataival az öt óránál rövidebb utakra vonatkozóan".

Elfogulatlan megjelenítés

A fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a CRS felhasználói részére biztosítani kell azt, hogy a képernyőn az információk részlehajlás nélkül kerüljenek megjelenítésre, továbbá azt, hogy az adatok valamennyi részt vevő fuvarozó számára elérhetők legyenek, azaz egyik részt vevő fuvarozó se élvezzen előnyöket a többivel szemben.

Az elfogadott szöveg:

http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA(2008)0248(048-048)_HU.doc

Jelentéstevő: Timothy Kirkhope (EPP-ED, UK)

Jelentés (A6-0248/2008) – A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzata

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0243

Timothy Kirkhope

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Kirkhope&partNumber=1&language=HU&id=4542

Következetesebb EU-szankciókat akar az EP

„Az emberi jogok területén tett uniós intézkedések és politikák részét képező uniós szankciók értékeléséről" készített európai parlamenti jelentést Hélène Flautre (zöldpárti, francia). A képviselők következetes szankciós politikát szeretnének, és elvetik a teljes lakosság büntetését.

Az EP „úgy véli, hogy az EU szankciós politikája végrehajtásának különböző döntési, végrehajtási és ellenőrzési szinteket alkalmazó jogi hátterében észlelhető eltérések korlátozzák az átláthatóságot és az európai szankciós politika egységes végrehajtását, ezáltal hitelességét is".

A parlament szerint „a szankciók hatékonysága feltételezi, hogy bevezetésüket mind az európai, mind a nemzetközi közvélemény, valamint az olyan országok is legitimnek tekintsék, amelyekben kívánatosak a változások".

Az EP „elismeri, hogy az uniós szankciós eszközöket általánosságban rugalmasan, eseti alapon, a szükségletekkel összhangban alkalmazzák; mindazonáltal helyteleníti azt a tényt, hogy az EU gyakran következetlenül alkalmazta szankciós politikáját, és annak ellenére kezelt különbözően harmadik országokat, hogy az emberi jogi és demokratikus előéletük hasonló volt, így okot adott a kettős mérce alkalmazására vonatkozó kritikákra".

Ne szigeteljék el a lakosságot

A képviselők „minden körülmények között ellenzik az általános, egyöntetű szankciók alkalmazását bármely ország esetében, mivel ez a megközelítés valójában a lakosság teljes elszigeteléséhez vezet". A parlament ugyanakkor „támogatja olyan pénzügyi szankciók alkalmazását a célzott rendszerek kulcsszereplőivel és közvetlen családtagjaikkal szemben, amelyek inkább a szankcionált személyek bevételére vannak közvetlen hatással".

„Az EU-nak együttműködésre kell törekednie más regionális szervezetekkel, például az Afrikai Unióval és az ASEAN-nal, hogy előmozdítsa az emberi jogokat és biztosítsa a szankciókkal kapcsolatos fellépések koordinációját" – áll a szövegben.

Kínánál működött

Konkrét példaként említi a szöveg, hogy „a Kínával szemben alkalmazott fegyverembargó érzékelteti az Unió következetességét és állhatatosságát, mivel ezt az embargót eredetileg az 1989-es Tienanmen téri öldöklés után vezették be, és az EU a mai napig nem kapott semmilyen magyarázatot az öldökléssel kapcsolatban, ezért az említett embargó feloldásának semmilyen oka nincs".

Magyar hozzászólók

A jelentés plenáris vitájában három magyar képviselő szólalt fel.

Gál Kinga (néppárti) azt mondta, a szankciók gyakorlati alkalmazásánál „a következetesség, hatékonyság és kiegyensúlyozottság hiányát tapasztaljuk". A képviselőnő szerint „az unió hitelessége megőrzéséhez lényeges az emberjogi szempontok szisztematikus érvényesítése". „Elengedhetetlen az egységes fellépés. Hiába vannak közös standardok, ha a gyakorlati alkalmazásban nagyok az eltérések a különböző tagállamok között. Így például, míg Tibet kérdésében az EU kiállt az emberi jogok védelme mellett, van olyan uniós tagállam, amelyik kiutasítja a tibeti menekülteket" – mondta a képviselőnő. A szankciók akkor érhetik el céljukat, ha azokat az érintett civil társadalmat támogató, pozitív intézkedések kísérik – tette hozzá Gál Kinga.

Tabajdi Csaba (szocialista) szerint felvetődik a kettős mérce kérdése amikor két kis ország közül az egyik „velünk szemben áll", a másikat pedig „Nyugat-barátnak, Európa-barátnak mondják". Továbbá „kettős mércét látunk a kis országok és a nagyobb hatalmak, Oroszország és Kína között, mert akkor bejönnek a gazdasági érdekek" – mondta Tabajdi. A képviselő szerint „van egy harmadik kettős mérce, amely a mi hitelességünket veti föl, hogy vajon van-e joga kritizálni az Európai Uniónak a harmadik országokat emberi jogok, kisebbségi jogok tekintetében, amikor vannak uniós országok, ahol több százezer embernek nincs állampolgársága, mint két balti államban, vagy van olyan vezető hatalom az Európai Unióban, amelynek alkotmánya még a regionális nyelvek elismerését is megtagadja".

Becsey Zsolt (néppárti) emlékeztetett: 2004. szeptemberében ez a Ház hozott egy határozatot, hogy küldjünk ki egy tényföltáró delegációt a Vajdaságba, ahol nagyon sok magyar-, de azon kívül román-, németajkú ember lakik. A határozat azt is kimondta – tette hozzá a képviselő -, hogy az emberi jogi albizottság is vizsgálja ki a helyzetet. „Ez három és fél év óta nem történt meg. Ezért kérem szépen, hogy ezt a súlyos helyzetet vizsgálja ki a határozatnak megfelelően az albizottság, mert csak ekkor tudja a parlament fölhívni a Tanács és Bizottság figyelmét a valós helyzetre, és szerepet kapni a szankciós politikában" – fogalmazott Becsey Zsolt.

Jelentéstevő: Hélène Flautre (Greens/EFA, FR)

Jelentés: (A6-0309/2008) – Az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése

Az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése

Külügyi Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2031

Hélène Flautre

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Flautre&partNumber=1&language=HU&id=4385

A következő cikk tegnapi verziójából kimaradt Herczog Edit hozzászólásának összefoglalója. Alább az ezzel bővített anyag. A bővítmény az utolsó bekezdés.

Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

Három, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló jelentést fogadott el az EP szeptember 3-án. Ezek a nemzetközi osztályozási rendszernek az uniós jogrendszerbe történő átültetéséről szólnak. A jelentéseket Amalia Sartori (néppárti, olasz) készítette.

Az ENSZ-szintű egyetemes harmonizált rendszer (GHS) célja, hogy könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes anyagok és keverékek tulajdonságai (például a mérgezésveszély). Eszerint a veszélyes vegyszereket megfelelően kellene jelölni a címkéken, a biztonsági instrukciókat pedig piktogramokkal és a veszélyre figyelmeztető szavakkal (például „veszélyes" vagy „vigyázat!") kellene illusztrálni.

Az Európai Parlamentben, szerdán, nagy többséggel elfogadott uniós jogszabálycsomag a REACH rövidítésű uniós vegyipari szabályozással összhangban óvná az emberi egészséget és a környeztet a vegyi anyagok kezelése, szállítása és használata során.

Az egyes kockázatok leírásának, jelölésének egységesítése költségmegtakarítást is jelent a vállalatok számára.

Megállapodás a Tanáccsal

A Tanács és az EP delegációja között létrejött megegyezés értelmében a GHS-rendszert át kell ültetni az uniós jogszabályokba. Az EU-ban jelenleg három, meglehetősen bonyolult rendszert alkotó irányelv van hatályban. Az új rendszer a címkézés, osztályozás és csomagolás harmonizációjával együtt megtartaná a környezet- és egészségvédelem jelenlegi, magas szintjét. A vegyi anyagok újraosztályozását és címkézését 2010. december 1-jéig, a keverékekét pedig 2015. június 1-jéig kell elvégezni. A jelenlegi, osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló irányelv-csomag 2015. június 1-jén veszti hatályát. Az átmeneti időszakban mindkét rendszert alkalmazni fogják.

Az új jogszabály értelmében a vállalatoknak maguknak kell elvégezniük az anyagok osztályozását. A jogszabály IV-es függelékben megtalálható a már harmonizált, uniós szinten besorolt anyagok listája.

Állatkísérletek

A képviselők csökkentenék az állatkísérletek számát. Az új jogszabály végrehajtása során így csak abban az esetben lehetne állatkísérletet alkalmazni, ha más módszer nem garantálja az adatok megbízhatóságát. Az embereken, illetve főemlősökön végzett kísérletezés tilos lesz.

A plenáris vitában felszólaló Hegyi Gyula (szocialista) üdvözölte a jogszabálycsomagot, amely egy az egész világra kiterjedő harmonizáció egyik eleme. Szerinte a polgároknak a veszélyes vegyi anyagoktól való védelmében az EU-nak vezető szerepet kell játszania. Hegyi azt mondta, a veszélyes anyagok forgalomba hozása nem lehet a cégek bizalmi ügye: a fogyasztónak joga van megismerni a szükséges – világos és könnyen érthető formában megjelenített – információkat.

Herczog Edit (szocialista) szerint „sikerült az ENSZ javaslata és a korábban elfogadott REACH-tervezet között egy olyan konstruktív vitát eredményezni, amelynek előrelépés az eredménye". Herczog azt mondta, a fogyasztók és a vállalkozások számára is a legnagyobb előny az egységes címkézés: „a biztonságosabb használat, a fogyasztók jobb választása okozza a nagyobb biztonságot". A politikus azt javasolta, hogy az EU mind a Transatlantic Economic Council-on, mind egyéb nemzetközi fórumokon próbáljon követőket találni vegyipari szabályozásához.

Közös vita – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Jelentéstevő: Amalia Sartori (EPP-ED, IT)

Jelentés: (A6-0140/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0121

Jelentés: (A6-0142/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 76/768/EGK, 88/378/EGK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK és a 2004/24/EK irányelv kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0212

Jelentés: (A6-0141/2008) – Az anyagok és keverékek osztályozása, jelölése és csomagolása (a 648/2004/EK rendelet kiigazítása)

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0213

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

Amalia Sartori

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Sartori&partNumber=1&language=HU&id=4423

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.