www.oracle.com/huwww.oracle.com/hu 2007. szeptember 13-án a szoftver világcég magyarországi leányvállalata nagyszabású szakmai nap keretében tartotta az adatbáziskezelő szoftverrendszer legújabb változatának,  az Oracle Database 11g-nek bemutatóját. A bemutató előadói között találtuk Füzes Pétert, az Oracle Hungary ügyvezető igazgatóját és  Ken Jacobs-ot, az anyacég termékfejlesztésért felelős alelnökét.

 

www.oracle.com/huwww.oracle.com/hu 2007. szeptember 13-án a szoftver világcég magyarországi leányvállalata nagyszabású szakmai nap keretében tartotta az adatbáziskezelő szoftverrendszer legújabb változatának,  az Oracle Database 11g-nek bemutatóját. A bemutató előadói között találtuk Füzes Pétert, az Oracle Hungary ügyvezető igazgatóját és  Ken Jacobs-ot, az anyacég termékfejlesztésért felelős alelnökét.

Füzes Péter megnyitójában szólt róla, az Oracle a megalakulása óta eltelt 30 évben a folyamatos innovációra épít, ezt a gondolatvilágot képviseli az Oracle Hungary is a hivatalos képviselet 15 éve során.  Az állandó újításnak és fejlesztéseknek köszönhető, hogy az Oracle adatbáziskezelője évek óta tartalmaz már számos olyan fontos funkciót, mint amilyen a biztonság és menedzselhetőség szempontjából nélkülözhetetlen particionálás.

A cég piaci előnye nem kérdőjelezhető meg, hiszen konkurensei csak a legutóbbi időkben jelentkeztek olyan funkciókkal,  melyeket az Oracle már 5-7 évvel ezelőtt bevezetett és folyamatosan tovább is fejleszt.

Ken Jacobs termékfejlesztési alelnököt a szakma „dr. DBA"-ként tiszteli, előadásában ő ismertette az adatbáziskezelő főbb újdonságait az alábbiak szerint.

Melyek legfontosabb jellemzői az új változatnak?
A  11g  változat  elé tűzött cél; felgyorsítani a számítóhálózatok széleskörű alkalmazását és bővítését, mintegy 400 funkciójával megoldást nyújtani azokra a valós problémákra, melyekkel a vállalatok napjainkban a leginkább szembesülnek.

Az Oracle Database 11g  15 millió tesztórás,  36 ezer munkahónapos fejlesztés eredményeként jött létre.

Mintegy 400 funkciója révén minden eddigi Oracle terméknél innovatívabb és magasabb minőséget képvisel.

A 11g-vel a szervezetek saját ellenőrzésük alá vonhatják vállalati adataikat, jobban átláthatják üzletmenetüket,

a korábbiaknál gyorsabban és magabiztosabban alkalmazkodhatnak a rohamosan változó versenykörnyezethez.

Az új verzióban az Oracle tovább bővítette az adatbázis-fürtözési, adatközpont-automatizálási és terheléselosztási funkciókat.  A biztonságos, magas rendelkezésre állású, jól méretezhető, alacsony költséggel üzemeltethető kiszolgálókból és tárolóhelyekből álló számítóhálókkal (gridekkel) a legmagasabb tranzakció-feldolgozási, adattárház- és tartalom-kezelési igényeket is ki lehet szolgálni.

Az összetevőkről:

A  11g Oracle Real Application Testing:    világosan kimutathatók előnyei azon szervezeteknél,  amelyek kénytelenek rendszeresen frissíteni adatbázis-kezelő és operációs rendszerszoftvereiket, illetve gyakran módosítanak hardverkonfigurációjukon és rendszereiken,  a Testing segítségével gyorsan, ellenőrzötten és gazdaságosan tudnak meglévő informatikai környezetükben változtatásokat kipróbálni és menedzselni.

Az alkalmazott valós alkalmazásteszteléssel csökkenthető a módosítások idő- és költségigénye, s a velük kapcsolatos kockázat mértéke.  Az Oracle Database 11g számos fejlett, önműködő felügyeleti és automatizációs szolgáltatást kínál, így tudnak a szervezetek megfelelni a szolgáltatási szerződésben foglaltaknak.

Oracle Data Guard:  rendkívül kedvező megtérülési arány érhető el vele a katasztrófahelyzetek utáni visszaállítás során.  

Az 11g részét képező Oracle Data Guard alkalmazással az ügyfelek hasznosíthatják tartalékrendszereik kapacitását, így tudják javítani magának az éles üzemnek a  teljesítményét, egyben meg is védhetik a teljes telephelyre kiterjedő katasztrófahelyzetek következményeitől.  A Data Guarddal lehetővé válik, hogy a rendszer egyazon tartalék adatbázist egyidejűleg olvasásra és visszaállításra is használja, így az riportolásra, biztonsági mentésre, próbaüzemre, illetve az éles üzemi adatbázis-kezelő rendszerleállás nélküli, gépenként történő frissítésére is felhasználható.  A terhelés egy részét az élesről a tartalék rendszerre átcsoportosítva, az Oracle Data Guard nemcsak az éles rendszerek teljesítményét fokozza, hanem a katasztrófahelyzetek utáni visszaállításhoz is az eddigieknél gazdaságosabb módszert kínál.

Kibővült az adatok életciklus-menedzselése és a tárolókezelés:

Az Oracle Database 11g-nek teljesen új adatparticionálási és tömörítési funkciói vannak, melyekkel a felhasználó  gazdaságosabban menedzselheti adatai életciklusát és kezelheti tárolóit.  Az 11g-vel számos, korábban manuálisan végzett adat-particionálási művelet automatizálható, s a tartomány-, hash- és lista-alapú particionálás mellett  intervallum-, referencia- és virtuális oszlop-particionálás is végezhető.  Az új verzió egy sor összetett partícionálási lehetőségre is módot ad,  s a tárolókezelés üzleti szabályok mentén is megoldható.

Az  Oracle Database 11g  adatbáziskezelő adattömörítési képességeit tranzakciófeldolgozási-, adattárházi- és tartalomkezelő feladatok esetén most már strukturált és strukturálatlan (LOB) adatok tömörítéséhez is fel lehet használni. Ezzel az új funkcióval kétszeres, háromszoros, sőt ennél nagyobb tömörítési arány is elérhető.

Oracle Total Recall:   múltbeli adatok teljes körű lekérdezése.

Az adatbázis-kezelő legújabb verziójának egyik különleges funkciója az "Oracle Total Recall", amellyel a rendszeradminisztrátorok egy korábbi állapotnak megfelelő lekérdezést hajthatnak végre adott adattáblákban.

Az időtényező ilyenkor könnyen és praktikusan hozzárendelhető a módosításokhoz, az auditáláshoz és a megfelelőségi vizsgálathoz, a történtek nyomon követhetők.

Oracle Flashback Transaction:   az adatok maximális rendelkezésre állása.

Az Oracle már korábban számos magas szintű megoldást dolgozott ki az előre tervezett és a nem tervezett rendszerleállások miatt az alkalmazásokra nehezedő igénybevétel enyhítésére.

Az idevágó fejlesztések továbbvitelével, az Oracle Database 11g  segítségével, ma a rendszeradminisztrátorok az eddigieknél is könnyebben meg tudnak felelni a rendelkezésre állással kapcsolatos elvárásoknak.

Az Oracle Flashback Transaction az az új elem, mellyel az eddigieknél könnyebben visszafejthetők a tévedésből kezdeményezett tranzakciók, illetve azok járulékos tranzakciói. 

Parallel Backup and Restore  funkcióval nagyméretű adatbázisok esetében jelentősen nő a biztonsági mentés és helyreállítás teljesítménye.  A "hot patching" módszerrel pedig számottevően javítható a rendszer rendelkezésre állása, hiszen a hibajavítások az adatbázisok bezárása nélkül hajthatók végre.

A Data Recovery Advisor  olyan új tanácsadó program, mellyel a rendszeradminisztrátorok jelentősen le tudják rövidíteni a visszaállításból eredő állásidőt.  A megoldást a problémafeltárásból, a rendszer-visszaállítási tervből és a többszörös meghibásodási helyzetek kezeléséből összeálló folyamat automatizálása adja.

Oracle Fast Files:   újgenerációs funkció, amellyel nagyméretű objektumokat (LOB-k),  pl. képeket, nagy szöveges objektumokat vagy komplex adattípusokat (XML, orvosi képek és háromdimenziós objektumok) lehet tárolni az adatbázisban.  Az Oracle Fast Files révén az adatbázis-alkalmazások a fájlrendszerekhez hasonló teljesítményt érhetnek el.  A vállalatok a sokrétű adatok gyors és egyszerű tárolásával részletesebb információkat szerezhetnek saját működésükről és gyorsabban tudnak alkalmazkodni a változó viszonyokhoz.

XML DB:    a 11g  olyan gyorsabb XML funkciója, mellyel teljesítménybeli javulás érhető el. 

Segítségével az ügyfelek natív módon tárolhatják és manipulálhatják az XML-adatokat.  A csomag kezelni képes a bináris XML-eket, így az ügyfelek saját alkalmazásaikhoz és teljesítményigényükhöz igazíthatják az XML-ek tárolását.  Az XML DB-vel az XML adatokat az XQuery,  a JSR-170 (Java Specification Requestes) és az SQL/XML-szabványokat támogató szabványos kezelőfelületeken keresztül lehet manipulálni.

Transzparens titkosítás:

Az 11g-ben továbbfejlesztették az Oracle Database biztonsági funkcióit;  az oszlop szintű titkosításon túl hatékonyabb transzparens adattitkosítást biztosító funkciók (Oracle Transparent Data Encryption) találhatók benne.  A program táblatér szintű titkosítást használ, amivel teljes táblák, indexek és más adattárolási egységek is titkosíthatók.  A titkosítás kiterjeszthető az adatbázisban tárolt LOB-okra is.

Beágyazott OLAP-kockák:

www.oracle.com/huwww.oracle.com/hu Az Oracle Database 11g    adattárház vonatkozású újdonságai azok az új OLAP-kockák, amelyek materializált nézetekként viselkednek az adatbázisban. Ennek eredményeként, a fejlesztők szabványos SQL-adatlekérdezéseket futtathatnak, ugyanakkor továbbra is élvezhetik az OLAP-kockák nyújtotta nagy teljesítményt.  Az új, folyamatos lekérdezési-értesítési (New Continuous Query Notification) funkcióval az alkalmazások rögtön értesülnek az adatbázis-adatokban bekövetkezett fontos változásokról anélkül, hogy az adatbázis állapotát folyamatosan le kellene kérdezniük.

Közös adatbáziskapcsolat-kezelés és a lekérdezések eredményeinek gyorsítótárazása

Az Oracle Database 11g kiváló teljesítményű, jól méretezhető és a lehető legjobb minőségű infrastruktúrát kínálja a felhasználók számára.  Az Oracle Database 11g tovább erősíti az Oracle elsőségét a teljesítmény és a méretezhetőség terén. Ide tartozik például a Query Result Caches nevű funkció, amely az adatbázis és alkalmazásrétegben leggyakrabban használt funkciókat és a gyakran meghívott adatbázis-lekérdezések és funkciók eredményeit gyorsítótárazza és újból felhasználja. A Database Resident Connection Pooling pedig a nem többszálas alkalmazások közös adatbáziskapcsolat-kezelésével javítja a webes rendszerek méretezhetőségét.

Bővített alkalmazásfejlesztés:

Az Oracle Database 11g a fejlesztőeszközök széles választékával és karcsúsított, az új verzió fő funkcióit teljes mértékben kihasználó alkalmazásfejlesztési folyamattal segíti a fejlesztőket. Ide tartozik a kliensoldali gyorsítótárazás (Client Side Caching), az alkalmazások teljesítményét növelő bináris XML,  az XML feldolgozás, illetve a fájlok tárolása és visszakeresése. 

A megoldás része még

-az új Java fordító,  segítségével az adatbázis-kezelőben futó Java programok külső fordító igénybevétele nélkül futtathatók gyorsabban,

-a .NET alkalmazások Oracle alapon történő fejlesztését elősegítő natív együttműködés a Visual Studio 2005-tel;

-az Oracle Application Express Access alapú adatmigrációs eszközei,

-az SQL és PL/SQL rutinok gyors elkészítésére szolgáló, a lekérdezések egyszerű előállítását támogató SQL Developer.

Fejlettebb önműködő felügyeleti funkciók és automatizálás:

Az Oracle Database 11g felügyeleti funkcióit úgy alakították ki, hogy azokkal a szervezetek egyszerűen felügyelhessék nagyvállalati számítóhálózataikat és meg tudjanak felelni a felhasználók szolgáltatási szintekre vonatkozó elvárásainak.  A 11g-hez kifejlesztett újabb, önműködő felügyeleti és automatikus funkciókkal az ügyfelek csökkenthetik rendszer-felügyeleti költségeiket,  javíthatják az adatbázis-alkalmazás teljesítményét, méretezhetőségét, rendelkezésre állását és biztonságát.

Az új felügyeleti funkciók között található

-az automatikus SQL- és memória-hangolás (SQL and Memory Tuning),

-az új particionálási segédprogram (Partitioning Advisor), mely automatikusan tanácsokat a rendszer-adminisztrátoroknak a teljesítmény növelése céljából a táblák és indexek particionálásához,  valamint a fürtözött adatbázisok fejlettebb teljesítményének méréséhez. 

Az Oracle Database 11g Support Workbench nevű, egyszerűen használható kezelőfelületén megjelennek az adatbázis egészségállapotával kapcsolatos incidensek, valamint a gyors megoldásukra vonatkozó tanácsok.

Milyen ma, a bejelentéskor az Oracle piaci helyzete?

A Gartner elemzőcég 2006-os adatai szerint az Oracle globális piaci részesedése 47,1% volt,  valamivel magasabb az egy évvel korábban mért  46,8 %-nál.  Az adatbázisok értékesítéséből származó bevétel 2006-ban 14,9%-kal 7,2 milliárd amerikai dollárra nőtt, amely meghaladja az iparágra jellemző 14,2%-os átlagos növekedési ütemet.

A cég piaci részesedése Linux platformon 2%-os növekedése mellett  2006-ban  82,6% volt,  az ebből származó forgalomnövekedés pedig, a piaci átlagot több mint 5%-kal meghaladva,  elérte a 70%-ot.   A relációs adatbázis-kezelőkből (RDBMS) származó bevételek Linuxon elérték a 1,94 milliárd amerikai dollárt, amely 72%-os növekedést jelent a 2005-ben elért 1 milliárdhoz képest.

Az Oracle adatbázis vonatkozásában kiemelkedően magas a felhasználók elégedettsége, a legutóbbi kutatás alapján az általános ügyfél-elégedettségi arány globálisan 92%.

Az Oracle Database 11g megjelenését különösen indokolttá teszik azok a közös kihívások, amelyek ma a fejlődni akaró, innovatívan működő cégek mindegyikét érintik és a Magyarországon is jól érzékelhetőek.

Ezek;  a változó struktúrájú és mennyiségű információ felhalmozódása, a valós idejű adatelérés igénye, a növekvő biztonsági és megfelelőségi elvárások, a magasabb minőségű szolgáltatás biztosítása kisebb költséggel, a változások gyorsabb üteme.

A hazai piac

Az Oracle adatbázis-piaci részesedése Magyarországon az IDC CEMA szerint 67,1%,  ami több, mint a két őt követő versenytársé összesen. Bár a köztesszoftver- és alkalmazás-bevételek aránya dinamikusan növekszik, a cég új licenc-értékesítésből származó forgalmának több mint a fele továbbra is erről a területről folyik be.

A hazai piacra jellemző trend, hogy az adatbázislicencek vásárlása mellett a vállalatok egyre többet fordítanak az alapfunkciókon túlmutató opciókra, ezeken belül is leginkább a folyamatos rendelkezésre állással, a méretez-hetőséggel, a menedzsmenttel kapcsolatos funkciókra, illetve az adat-particionálásra.

A legnagyobb növekedés a grid megoldások előkészítéseként szolgáló RAC (Real Application Cluster, azaz olcsó számítógépekből kialakított, könnyen skálázható fürtözött rendszerek) területen látható, itt a forgalom 100%-kal nőtt az előző évhez képest.  Ez az eredmény részben annak is köszönhető, hogy a termék már több hazai ügyfélnél bizonyította képességeit. 

Jó példa erre a Vodofone, ahol több rendszer fut párhuzamosan egy griden és az erőforrásokat a pillanatnyi igényeknek megfelelően allokálják.

Másrészt, míg a hazai ügyfelek a RAC megoldásokat eleinte a magas rendelkezésre állás miatt választották, addig ma már egyre inkább a méretezhetőség kerül előtérbe, amely az adattárház projektekben különösen fontos szempont.

Az Oracle és partnerei az elmúlt 5 évben közel 2 ezer hazai szervezet számára értékesítettek adatbázis-kezelőt vagy adatbázis-opciót.  A cég legnagyobb hazai ügyfelei közé tartozik többek között az APEH, az OTP, a Magyar Telekom, az Államháztartási Hivatal, az OEP, a Központi Adatnyilvántartó Hivatal, az ORFK, az Erste Bank, a K&H Bank, a Magyar Posta, a MOL, a VPOP, a KSH, a T-mobile, a Pannon, a Paksi Atomerőmű és a Malév.

Többségük várakozással tekint a 11g-ben megjelenő olyan újdonságok elé, mint a transzparens adattitkosítás, az adatelérést is gyorsító tömörítés vagy a kifinomult adatpartícionálás.

A hazai ügyfelek új megoldások iránti nyitottságát és a 10g magyar piacon való elterjedtségét mutatja, hogy az Oracle Support szervezetéhez érkezett megkereséseknek már 70%-a az adatbázis legutóbbi, 10g verziójához köthető.

Az adatbázisok felhasználásának a célja igen sokrétű. A rendőrség például a bűnüldözési rendszer adatainak folyamatos, országos szintű eléréséhez alkalmazza.  A mobilszolgáltatók elsősorban adattárházakat hoznak létre a terabyte nagyságrendű adatmennyiség tárolására és elemzésére.

Figyelemre méltó, hogy Magyarországon, az OTP-nél található a világ egyik legnagyobb adatbázisa, amely 2005-ben a „csúcsterhelés" kategóriában a globális verseny élmezőnyében végzett,  a „bruttó adatbázisméret" kategóriában a 8.,   a „ténylegesen kezelt nettó adatmennyiség" kategóriában pedig a 3. helyet érte el.

A nagy- és középvállalatok az Oracle adatbázisnak az Enterprise Edition változatát preferálják, mert kifizetődőnek találják az abban található extra képességeket.  Egyre több kis- és középvállalat is foglalkozik saját céges adatbáziskezelő bevezetésével,  ez a fejlemény főként a kedvező árazású Standard Edition és Standard Edition One változatok megjelenésének köszönhető.

www.oracle.com/hu

http://solutions.oracle.com/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük