2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Sztrájkjogot a rendőröknek, a tűzoltóknak!

3 perc olvasás
<span class="inline inline-left"><a href="/node/20168"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/onbucc.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://www.obh.hu/" title="http://www.obh.hu/" width="100" height="88" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.obh.hu/">http://www.obh.hu/</a> </strong></span></span>A közérdek, a nemzetbiztonság, a közegészségügy, a közerkölcs védelme érdekében korlátozható a sztrájk a rendvédelmi szervek hivatásos állományánál. Az Európai Szociális Charta tartalmából azonban az ombudsman arra következtet, hogy a teljes sztrájktilalom rendelkezését át lehetne gondolni, korszerűbbé lehetne tenni.<br /><td valign="top"> </td>  <img class=" size-full wp-image-1110" src="https://euroastra.hu/wp-content/uploads/2007/07/spacer.gif" border="0" width="15" height="15" /><br />    

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A közérdek, a nemzetbiztonság, a közegészségügy, a közerkölcs védelme érdekében korlátozható a sztrájk a rendvédelmi szervek hivatásos állományánál. Az Európai Szociális Charta tartalmából azonban az ombudsman arra következtet, hogy a teljes sztrájktilalom rendelkezését át lehetne gondolni, korszerűbbé lehetne tenni.

 

  spacer
    

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A közérdek, a nemzetbiztonság, a közegészségügy, a közerkölcs védelme érdekében korlátozható a sztrájk a rendvédelmi szervek hivatásos állományánál. Az Európai Szociális Charta tartalmából azonban az ombudsman arra következtet, hogy a teljes sztrájktilalom rendelkezését át lehetne gondolni, korszerűbbé lehetne tenni.

 

  spacer
    
Szabó Máté az igazságügyi és rendészeti miniszter véleményét kérte arról, hogy a hivatásos rendőröknek-tűzoltóknak ugyanolyan jogokat kellene biztosítani, mint a többi állampolgárnak. Ezeket a jogokat a rendvédelmi szervek esetében a demokratikus társadalomban való működéshez szükséges mértékben és módon lehetne korlátozni, figyelembe véve eltérő feladataikat és azt, hogy egy esetleges sztrájk ne lehetetlenítse el, alapvetően ne akadályozza a szerv munkáját, valamint ne veszélyeztesse a közbiztonság védelmét (ú.n. elégséges szolgáltatás biztosítása).

A biztos jelenleg is indokoltnak, a nemzetközi gyakorlathoz és az Alkotmánybíróság irányadó állásfoglalásához is illeszkedőnek tartja, hogy a törvény értelmében általában nincs helye sztrájknak, ha az közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné az életet, az egészséget, a testi épséget, a környezetet, vagy elemi kár elhárítását akadályozná. A törvény azonban azt is kimondja, hogy tilos a sztrájk az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál.

Az ombudsman idejétmúltnak tartja ezt a rendelkezést, amely 1999 óta nem felel meg az ország nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinek – akkor lett ugyanis Magyarországon a jogrend része az Európai Szociális Charta. A Chartában foglaltak szellemében a rendvédelmi dolgozók sztrájkjogának teljes tiltása sérti a jogállamiság elvét és nem biztosítja a nemzetközi és a belső jog összhangját sem.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa utalt rá, hogy a nemzeti jogalkotásnak kell meghatároznia, mennyiben alkalmazzák a a nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. Mindezek alapján felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, tájékoztassa álláspontjáról, az esetleges kormányzati elképzelésekről, jogalkotási szándékokról.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.